[b]Jak rozliczyć dofinansowanie za wrzesień 2009 r. wynagrodzenia pracownika, którego orzeczenie o niepełnosprawności straciło 31 sierpnia 2009 r. aktualność, a następne dostarczył 10 września 2009 r.? Brak jest zatem ciągłości. Jaki przyjąć przeciętny miesięczny wymiar czasu pracy oraz jakie koszty płacy: czy za cały miesiąc, czy za okres od 11 września 2009 r. do 30 września 2009 r.? [/b]

Przede wszystkim czytelnik powinien sprawdzić jeszcze raz, czy na pewno jest brak ciągłości między orzeczeniami o niepełnosprawności. Przeważnie powiatowe zespoły orzekające wydają je bowiem w taki sposób, aby była zachowana ciągłość.

Jeżeli jednak rzeczywiście jej nie ma, to w wysyłanym za tego pracownika INF-D-P za wrzesień (trzeba było to zrobić do 20 października br.) proporcja powinna być zastosowana tylko w przeciętnym miesięcznym wymiarze czasu pracy pracownika.

Ponieważ przedłożył on kolejne orzeczenie, zaliczenie go do osób niepełnosprawnych następuje od daty wpisanej w tym orzeczeniu jako tej, od której pracownik jest niepełnosprawny. Zakładając, że jest to 10 września br., należało wyliczyć przeciętny miesięczny wymiar czasu pracy proporcjonalnie, a więc 21 dni niepełnosprawności pomnożyć przez 1 etat i wynik podzielić przez 30 dni kalendarzowych września. Na druku INF-D-P trzeba było wpisać 0,700 etatu.

Natomiast koszty płacy wykazywane w poz. 40 na INF-D-P powinny być wyliczone bez żadnych proporcji. Wystarczyło przyjąć wynagrodzenie brutto z listy płac tego pracownika za cały wrzesień, np. 1500 zł, i doliczyć do niego obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, tj. emerytalną, rentową i wypadkową, oraz składki na FP i FGŚP.

[i]Autorka jest dyrektorem ds. dofinansowań w firmie Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych[/i]