[b]Nie.[/b] Kodeks pracy nie zna pojęcia anulowania umowy o pracę (czy też uznania jej przez pracodawcę za niebyłą itp.).

Co więcej, jego przepisy nie przewidują skutku w postaci nieważności takiej umowy – niezależnie od powodów, jakie stały na przeszkodzie zrealizowania nawiązanego stosunku pracy.

Warto przy tym pamiętać, że także ewentualna zgoda kobiety na zatrudnienie sprzeczne z zakazem nie powoduje uchylenia tego zakazu wobec pracodawcy. Oznacza to, że umowa o pracę przewidująca zatrudnienie jej przy pracy wzbronionej pozostaje ważna.

W tym przypadku pracodawcy, któremu nie wolno zatrudnić pracownicy przy pracy uzgodnionej, pozostaje zastosowanie art. 30 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=AE89BF528781D2C42167CAF23691862B?id=76037]kodeksu pracy[/link] i:

- skorygowanie umowy przez uzgodnienie nowych warunków lub

- zastosowanie wypowiedzenia zmieniającego lub

- rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem.

W razie braku obopólnego porozumienia co do daty rozwiązania umowy pracodawca powinien dokonać jej wypowiedzenia, zwalniając pracownicę ze świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia i wypłacając za ten czas wynagrodzenie.

[i][b]Podstawa prawna:[/b]

Autopromocja
FIRMA.RP.PL

Sprawdzona, pogłębiona i kompleksowa wiedza dla MŚP

CZYTAJ WIĘCEJ

– [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=AE89BF528781D2C42167CAF23691862B?id=76037]art. 30 i art. 42 kodeksu pracy (tekst jedn. 1998 r. DzU nr 21, poz. 94 ze zm.)[/link][/i]