Ta niewielka nowela nada moc urzędową, której do tej pory były pozbawione, odpisom i zaświadczeniom opatrzonym bezpiecznym podpisem elektronicznym wydawanym przez centralną informację o zastawach rejestrowych.

Już teraz informacje i odpisy oraz zaświadczenia z rejestru wydawane są drogą elektroniczną. Nadanie tym dokumentom mocy urzędowej wymagać będzie tylko niewielkich zmian natury organizacyjnej, np. przeszkolenia sędziów (referendarzy) i wdrożenia nowych procedur, możliwych do sfinansowania w ramach obecnego budżetu Ministerstwa Sprawiedliwości.

Teraz potrzebny jest tylko podpis prezydenta. Ustawa wchodzi w życie po 30 dniach od ogłoszenia.