Taki wniosek wynika z wyroku Sądu Najwyższego z 20 lutego 2020 r. (I PK 241/18).

Kluczowy zapis