Jest to pierwsze w Polsce tej rangi wydarzenie poświęcone arbitrażowi. Konferencja będzie okazją do zaprezentowania światowych trendów i dobrych praktyk związanych z wykorzystaniem alternatywnych i polubownych dróg oraz środków rozwiązywania sporów.

Konferencja jest jednym z cyklu wydarzeń, jaki Sąd Arbitrażowy działający przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan rozpoczął w ramach programu promującego polubowne metody rozwiązywania konfliktów gospodarczych.

– Jedną z najczęstszych przeszkód na drodze do polubownego rozstrzygania sporów gospodarczych jest brak wiedzy wśród przedsiębiorców oraz niski poziom zaufania do sądów. Celem naszych działań jest popularyzacja wiedzy na temat prowadzenia postępowań arbitrażowych – mówi Beata Gessel- -Kalinowska vel Kalisz, koordynator projektu, arbiter.

„Rzeczpospolita” objęła konferencję patronatem.