Takie zmiany przewiduje [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=348671]nowela rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 30 marca w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (DzU nr 64, poz. 398)[/link].

[b]Znacznie utrudni ona wydawanie pieniędzy z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (dalej zfron) ponad 2 tys. zakładów pracy chronionej (dalej zpchr), które zatrudniają ok. 200 tys. niepełnosprawnych.[/b]

Zmienione zasady będzie musiało stosować także kilkanaście tysięcy firm, które w ostatnich latach utraciły status zakładu pracy chronionej, ciągle jednak zatrudniają niepełnosprawnych, a co najważniejsze, wciąż mają środki zgromadzone na tym specjalnym funduszu.

[b]Nowe wymagania, by pieniądze z zfron były wydawane oszczędnie i celowo, są na tyle ogólnikowe, że nie bardzo wiadomo, jaki wydatek można uznać za zgodny z tymi regulacjami. Wszystko będzie bowiem zależało od interpretacji urzędników.[/b]

Przedsiębiorcy wskazują zaś, że jest wiele sytuacji, w których np. zakup taniego sprzętu w przyszłości będzie oznaczał zwiększone wydatki na utrzymanie go w ruchu. Nierzadko zakup droższych maszyn na dalszą metę może się okazać korzystniejszy dla niepełnosprawnych pracowników i dla przedsiębiorcy.

[wyimek]Wszystko będzie zależało od interpretacji urzędników[/wyimek]

Nie wiadomo jednak, czy kontrolerzy z urzędów skarbowych przyjmą takie argumenty. Jeśli podważą wydatki z zfron, uznawszy je za niecelowe czy rozrzutne, przedsiębiorca nie tylko będzie musiał zwrócić do funduszu całą kwotę uznaną za wydaną niezgodnie z przepisami, ale także zapłacić od niej 30 proc. ekstrakary na konto Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Rozwiązaniem tego problemu, zalecanym przez ekspertów, może być przestrzeganie przez zpchr procedur znanych z prawa zamówień publicznych. Po zorganizowaniu przetargu (siłą rzeczy nieformalnego) łatwiej im będzie udowodnić przed inspektorem skarbówki, że wydatek z zfron na rehabilitację niepełnosprawnego pracownika był przemyślany i że została wybrana najlepsza oferta. Niewykluczone jednak, że zpchr nie będą chciały ryzykować wysokich kar i ograniczą te wydatki.

Nowela wyklucza także możliwość łączenia i wspólnego finansowania kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe niepełnosprawnych pracowników (objętych limitami pomocy de minimis), a także zajęć rozwijających ich pozazawodowe zainteresowania (mogą być finansowane z zfron bez ograniczeń). Zdarzało się bowiem, że dotychczasowe przepisy były nadużywane przez niektórych przedsiębiorców i wykorzystywane do finansowania szkoleń w egzotycznych miejscach.

Autopromocja
Nowość!

Trzy dostępy do treści rp.pl w ramach jednej prenumeraty

ZAMÓW TERAZ

Nowelizacja przepisów nie przeszkadza jednak nadal organizować kursów zawodowych i pozazawodowych, tyle że będą się one musiały odbywać oddzielnie.