[b]Jak długo tata dziecka może skorzystać z urlopu ojcowskiego? Czy wiek syna lub córki ma tu znaczenie?[/b]

[i][b]Odpowiada Paweł Sowisło, adwokat z kancelarii P.J. Sowisło & Topolewski:[/b][/i]

[b]Tak.[/b] W przypadku urlopu ojcowskiego ustawodawca wskazuje, iż granicznym wiekiem dziecka, do którego może on zostać udzielony, jest 12 miesięcy – co wynika wprost z treści przepisu art. 182[sup]3[/sup] § 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=B5E347C50E4D2860978BAD3D891C7A48?n=1&id=76037&wid=337521]kodeksu pracy[/link].

Pracownik, który zamierza z niego skorzystać, powinien zatem zaplanować urlop z takim wyprzedzeniem, aby zakończyć go przed pierwszymi urodzinami dziecka.

[b]A jak jest w przypadku urlopu macierzyńskiego, na który miałby pójść ojciec?[/b]

W razie korzystania przez pracownika-ojca z części urlopu macierzyńskiego lub z tzw. dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego przepisy prawa pracy nie określają granicznego wieku dziecka, po upływie którego taki urlop nie może zostać udzielony. Wskazują one tylko moment ich rozpoczęcia.

W przypadku „zwykłego” urlopu macierzyńskiego ojciec może rozpocząć korzystanie z niego nie wcześniej niż po skończeniu przez dziecko 14. tygodnia życia, natomiast w przypadku urlopu dodatkowego warunkiem jest zakończenie trwania urlopu macierzyńskiego na zasadach ogólnych (niezależnie od tego, czy korzystała z niego matka czy ojciec dziecka).