[b]Czy mogę ubiegać się o urlop okolicznościowy z tytułu ślubu rodzica?[/b]

[b]Nie.[/b] Zgodnie z § 15 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=669565E5B127E6545B8B66CB961CE284?id=73958]rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (DzU z 1996 r. nr 60, poz. 281 ze zm.)[/link] pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika:

>> na 2 dni - w razie ślubu pracownika,

>> na 1 dzień - w razie ślubu dziecka pracownika.

Zatem zwolnienie ze względu na ślub przysługuje podwładnemu jedynie wtedy, gdy sam się żeni lub wychodzi za mąż (dwa dni) albo małżeństwo zawiera jego dziecko (jeden dzień). I za ten czas pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Oczywiście kodeks pracy i rozporządzenia do niego zawierają jedynie minimum uprawnień dla pracownika. Szef może, na podstawie własnej decyzji, dać pracownikowi dzień wolny za wynagrodzeniem na ślub rodzica.

[b]Czytaj też [link=http://www.rp.pl/artykul/75044,444283_Wolne_tylko_na_swoj_slub_lub_dziecka.html]"Wolne tylko na swój ślub lub dziecka"[/link].[/b]

[b]Więcej o urlopach okolicznościowych w naszym serwisie [link=http://www.rp.pl/temat/75044.html]Dobra Firma » Kadry » Urlopy » Urlop okolicznościowy[/link] [/b]