[b]Nasi kierowcy mają łóżko w samochodach. Czy powinniśmy im wypłacać ryczałt za nocleg, jeżeli trwa on od 21 do 6?[/b]

[i][b]Odpowiada Łukasz Bryła, naczelnik Wydziału Postępowań Sądowych Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego:[/b][/i]

Ponieważ ITD nie kontroluje czasu pracy kierowców, to badanie, jakie należności przysługują im w związku z odbieraniem odpoczynku w pojeździe wyposażonym w łóżko, nie jest naszym zadaniem. Jeżeli chodzi o noclegi w samochodzie, dla ITD istotne jest tylko to, czy kierowca ma odpowiednie miejsce do spania.

Zgodnie z art. 8 ust. 8 rozporządzenia WE 561/2006 dzienne okresy odpoczynku i skrócone tygodniowe okresy odpoczynku poza bazą można wykorzystywać w pojeździe, jeśli ma on odpowiednie miejsce do spania dla każdego kierowcy i pojazd znajduje się na postoju.