[b]Tak[/b]. Zgodnie z art. 44 kodeksu pracy pracownik może wnieść odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę do sądu pracy. Prawo wniesienia odwołania od decyzji pracodawcy wypowiadającej umowę o pracę dotyczy wypowiedzenia każdej umowy podlegającej wypowiedzeniu i przysługuje każdemu pracownikowi, który uważa, że wypowiedzenie umowy o pracę zostało dokonane z naruszeniem prawa lub jest nieuzasadnione w przypadku umowy na czas nieokreślony.

Zatem także w przypadku wypowiedzenia umowy na okres próbny pracownik będzie miał możliwość dochodzenia swoich racji na drodze sądowej. Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny wynosi trzy dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza dwóch tygodni. Tygodniowe wymówienie przysługuje, kiedy angaż próbny jest dłuższy niż dwa tygodnie. Natomiast dwa tygodnie należą się pracownikowi zatrudnionemu na trzy miesiące.

[i][b]Podstawa prawna:[/b]

– art. 34 i art. 44 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=B5E347C50E4D2860978BAD3D891C7A48?n=1&id=76037&wid=337521]kodeksu pracy (tekst jedn. DzU z 2008 r. nr 21, poz. 94.[/link] [/i]