[b]Tak[/b]. Sytuacje, kiedy firma może zwolnić pracownika bez jego winy, określa art. 53 k.p. Zgodnie z tym przepisem jest to dopuszczalne m.in., jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa dłużej niż 3 miesiące, gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy.

Taki przypadek dotyczy właśnie kwestii opisanej przez czytelnika. Przy czym rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia nie może nastąpić po stawieniu się pracownika do pracy w związku z ustaniem przyczyny nieobecności.

Pracodawca powinien też pamiętać, że w miarę możliwości powinien ponownie zatrudnić pracownika, który w okresie 6 miesięcy od rozwiązania umowy bez wypowiedzenia z powodu choroby zgłosi swój powrót do pracy niezwłocznie po jej ustaniu.

[i]Podstawa prawna:

– art. 53 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=B5E347C50E4D2860978BAD3D891C7A48?n=1&id=76037&wid=337521]kodeksu pracy (tekst jedn. DzU z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.)[/link][/i]