Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości zaprasza wszystkie firmy z sektora MSP, które spełniają warunki opisane w regulaminie konkursu, do składania wniosków o unijne granty.

Tym razem na dofinansowanie mogą liczyć projekty związane z rozwojem działalności badawczej i naukowej. Konkurs dotyczy tzw. działania 2.2 „Wsparcie komercjalizacji badań naukowych” i jego schematu B „Projekty inwestycyjne przedsiębiorstw z zakresu B+R”.

Tym samym wspierane będą w szczególności projekty obejmujące inwestycje w środki trwałe (zakup wraz z instalacją), czyli infrastrukturę i urządzenia laboratoryjne, służące do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej.

Pojawia się zatem szansa na rozbudowę i unowocześnienie wyposażenia własnego zaplecza badawczego, wprowadzenie do niego nowych maszyn i urządzeń. Konkurs ma charakter otwarty, co oznacza, że wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane i rozpatrywane na bieżąco, aż do wyczerpania budżetu (5,7 mln zł). Przedsiębiorcy, którzy złożą wniosek i zostanie on pozytywnie oceniony, mogą się spodziewać refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu.

Dla średnich firm będzie to maksymalnie 60 proc., natomiast dla mikro- i małych przedsiębiorstw 70 proc. Przy tym należy pamiętać, że maksymalna wartość wszystkich wydatków kwalifikowanych musi być niższa niż 400 tys. zł, co oczywiście przekłada się na wysokość całkowitej możliwej do uzyskania dotacji (240 tys. dla średnich firm i 280 tys. dla mikro i małych).

Ocena złożonych wniosków będzie się odbywać na podstawie obowiązujących kryteriów wyboru projektów. Są one dostępne na stronie internetowej MCP – [link=http://www.mcp.malopolska.pl]www.mcp.malopolska.pl[/link] w zakładce „Nabór wniosków”. Tam także znajdują się inne niezbędne w procesie aplikowania dokumenty, w tym regulamin konkursu. Same wnioski trzeba przygotować w wersji elektronicznej i tradycyjnej – papierowej.

Następnie należy je dostarczyć do siedziby Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości (zespół wyboru projektów, pokój nr 112), ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków.

Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać pod nr. tel. 12 376 91 91, 376 91 92, 376 91 93 lub 376 91 10 albo drogą elektroniczną – e-mail: [mail=info@mcp.malopolska.pl]info@mcp.malopolska.pl[/mail].