Ministerstwo Środowiska przygotowało założenia do nowelizacji ustawy o lasach państwowych.

Ustawą, a nie jak dotychczas zarządzeniem dyrektora generalnego Lasów Państwowych, uregulowane zostałyby kwestie związane ze sprzedażą drewna pochodzącego z Lasów Państwowych (LP).

Obecny system jest mocno krytykowany przez przedsiębiorców polskiej branży drzewnej, a ponadto nie wyklucza działań o charakterze aferalnym (o ataku na aukcje drewna pisaliśmy w artykule [link=http://www.rp.pl/artykul/487521.html]"Lasy Państwowe: to był atak na aukcje drewna"[/link]).

Drewno pochodzące z lasów państwowych ma być sprzedawane w taki sposób, by uwzględniać m.in. potrzeby sektora drzewnego. [b]Założenia przewidują umowy długoterminowe, aukcje internetowe oraz sprzedaż detaliczną.[/b] Nie będzie się do nich stosować przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów.

Szczegółowy podział na poszczególne tryby sprzedaży i minimalne ceny określi rozporządzenie.

Kolejną ważną zmianą jest [b]możliwość zaprzestania realizacji obowiązującego planu urządzenia lasu[/b]. Dziś takie plany tworzy się z reguły na dziesięć lat i następnie systematycznie wykonuje. Problemy powstają wtedy, gdy na jakimś obszarze dojdzie np. do klęski żywiołowej.

Po zmianie ustawy taki plan można by uchylić. Wymagałoby to zgody ministra środowiska, który również w myśl obecnie obowiązujących przepisów zatwierdza plany.

[b]Zniesione mają też być zezwolenia[/b] (wydaje je minister środowiska) [b]na wykonywanie działalności gospodarczej polegającej na sporządzaniu planów urządzenia lasu[/b]. Zamiast tego ustawa ma określić podstawowe wymagania wobec takich przedsiębiorców. Dotyczyć mają one zarówno wyposażenia w specjalistyczny sprzęt, jak i kwalifikacji personelu.

[b]Wiele ustawowych poprawek dotyczyć będzie kwestii własnościowych w lasach[/b], m.in. wykupu zakładowych mieszkań, w tym spornego zwrotu bonifikaty przy wcześniejszej niż po pięciu latach sprzedaży lokalu. Nadleśniczowie mają też stracić uprawnienia do samodzielnej sprzedaży gruntów, których powierzchnia nie przekracza hektara.

Autopromocja
Historia Uważam Rze

Teraz z darmową dostawą i e‑wydaniem gratis!

ZAMÓW

[b]Odrębnie natomiast uregulowane zostaną sprawy związane ze służebnością przesyłu i drogową oraz wynagrodzeniem za to[/b].

W przygotowaniu założeń do ustawy nie uczestniczyły Lasy Państwowe i, jak się nieoficjalnie dowiadujemy, mają do nich zastrzeżenia.

– Projekt dostaliśmy do konsultacji, odniesiemy do niego w najbliższym czasie – mówi krótko Anna Malinowska, rzecznik prasowy LP.

Lasy zajmują w Polsce 29 proc. powierzchni kraju. Własnością Skarbu Państwa jest 82 proc. z nich, a niemal 17 proc. należy do osób fizycznych.