Krajowy Rejestr Sądowy (Centralna Informacja KRS) wydaje obecnie wyciągi, zaświadczenia oraz udziela informacji zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. Moc dokumentów urzędowych jednak zastrzeżona jest wyłącznie dla formy papierowej.

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt noweli ustawy o KRS, który zmierza do ułatwienie pozyskiwania dokumentów z tego rejestru przez zapewnienie takiej samej rangi dokumentom wydawanym zarówno drogą elektroniczną, jak i papierowym. Minister sprawiedliwości określi sposób posługiwania się dokumentami uzyskanymi drogą elektroniczną i rodzaje nośników informatycznych dopuszczalnych podczas posługiwania się tą formą.

[srodtytul]Usprawnienie komunikacji[/srodtytul]

Nowela upowszechnić ma też bezpłatny dostęp (w ogólnodostępnych sieciach teleinformatycznych) do wszystkich części rejestru i do wszystkich znajdujących się w nich aktualnie danych.

Kolejna zmiana polegać ma na umożliwieniu wpisywania do rejestru adresu strony internetowej i poczty elektronicznej, jeżeli przedsiębiorca sobie tego zażyczy. „Powszechną praktyką w obrocie gospodarczym jest utrzymywanie kontaktów z urzędami lub przedsiębiorcami drogą elektroniczną i tego rodzaju informacja usprawnić powinna tę komunikację” – napisano w uzasadnieniu noweli.

Wprowadzenie zmian w systemie informatycznym KRS oraz w systemie elektronicznego udostępniania danych z rejestru wymaga nakładów 2 mln zł.

[srodtytul]Łatwiejszy podpis[/srodtytul]

Nie zdecydowano się w noweli na wskazanie wprost kwalifikowanej formy podpisu elektronicznego wymaganego do uzyskiwania elektronicznych danych. Obecnie można posługiwać tzw. bezpiecznym podpisem (weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu).

W resorcie sprawiedliwości już od pewnego czasu planowane są zmiany w tym zakresie. Istotne ułatwienie wprowadzono w tym roku w lubelskim e-sądzie, gdzie „łagodniejsza” forma podpisu elektronicznego znakomicie się sprawdza.

– Idea jest taka, aby uzyskiwanie dokumentów z KRS nie było skomplikowane, pozostawało na takim poziomie trudności, jak np. podczas uzyskiwania informacji, dokumentów w bankowości internetowej – powiedział „Rz” Piotr Kluz, wiceminister sprawiedliwości.

– [b]Od dawna uważam, że powinna być stworzona możliwość przeglądania przez Internet nie tylko wszystkich części rejestru, a więc uzyskania takich danych jak skład rady nadzorczej spółki, ale też wszelkich innych dokumentów, jak bilanse czy zmiany umowy spółki. Te akta są ogólnodostępne, a to, że nie można ich przeglądać jeszcze via Internet, to tylko kwestia organizacyjna i finansowa[/b] – wskazuje sędzia Dorota Kozarzewska, była szefowa warszawskiego KRS. – Z tego powodu mamy kolejki w przeglądarniach akt i pole do działalności wywiadowni gospodarczych. Jeśli zaś chodzi o wprowadzenie elektronicznej formy odpisów, to wymagać będzie ono sporo czasu. Wciąż są obawy co do pewności (wiarygodności) takich dokumentów.

– Prawdopodobny termin przekazania tego projektu pod obrady Sejmu to druga połowa roku – powiedziała „Rz” Joanna Dębek, rzecznik prasowy MS. – [b]Ponadto minister sprawiedliwości powołał zespół do opracowania zmian legislacyjnych mających na celu przyspieszenie zakładania spółek z o.o. i uproszczenie ich rejestracji. Podstawą tych zmian ma być ustawowy wzorzec umowy spółki z możliwością rejestracji drogą elektroniczną.[/b]

[ramka][b]Komentuje Katarzyna Urbańska, dyrektor departamentu prawnego PKPP Lewiatan:[/b]

Wszystkie te propozycje zasługują na poparcie. Od jakiegoś czasu można dokonywać w KRS niektórych czynności przez Internet, ale nie można było uzyskać tą drogą dokumentu urzędowego. Po odpis papierowy trzeba było się udać do siedziby KRS. Upowszechnienie bezpłatnego dostępu do danych rejestru jest bardzo potrzebne z punktu widzenia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. Jest to również wymuszane przez przepisy wspólnotowe, np. dyrektywę usługową, która wskazuje, że usługodawcy czy usługobiorcy powinni mieć łatwy dostęp do rejestru przedsiębiorców w każdym z krajów członkowskich. Czyli rejestry powinny być online i powinna być możliwa rejestracja online.[/ramka]

[i]masz pytanie, wyślij e-mail do autora [mail=m.domagalski@rp.pl]m.domagalski@rp.pl[/mail][/i]