[b]Mam mały sklep spożywczy. W prowadzeniu firmy pomagają mi żona i córka. Zatrudniamy też jedną osobę na podstawie umowy-zlecenia. W Boże Ciało przez kilka godzin mój sklep był otwarty. Sprzedawaliśmy w nim ja i zleceniobiorczyni. Zastanawiam się teraz, czy dobrze zrobiłem, pozwalając jej handlować?[/b]

[b]Tak.[/b] Święto Bożego Ciała jest jednym z dni wolnych od pracy. Jest to zgodne z ustawą z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy.

Za pracę w niedzielę i święto uważa się pracę wykonywaną pomiędzy godziną 6 w tym dniu a godziną 6 następnego dnia, chyba że u danego pracodawcy została określona inna godzina. Natomiast zgodnie z art. 151[sup]9a[/sup] § 1 kodeksu pracy praca w święta w placówkach handlowych jest niedozwolona.

Praca w niedziele jest jednak dopuszczalna w placówkach handlowych przy wykonywaniu prac koniecznych ze względu na ich użyteczność społeczną (np. apteki czy stacje benzynowe) i codzienne potrzeby ludności.

[b]Jeśli w święto Bożego Ciała dany sklep ma być otwarty, to sprzedawać w nim może tylko właściciel lub osoba, która nie jest pracownikiem, np. jest zatrudniona na umowę-zlecenie.[/b]

Zatem decyzja czytelnika o tym, aby zleceniobiorczyni przyszła do pracy, była zgodna z prawem.

[i]Podstawa prawna:

– art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. h [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=D3728838D836DB5A5DB7974C38828CF9?id=71689]ustawy z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (DzU nr 4, poz. 28 ze zm.)[/link].[/i]