To na razie propozycja. Jej autorem jest Ministerstwo Gospodarki. Dotyczy wspierania przedsiębiorców dotkniętych skutkami klęsk żywiołowych. Chodzi o niskooprocentowane pożyczki w maksymalnej wysokości 50 tys. zł (będą następnie umarzane).

Na pożyczki będą mogli liczyć mali przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na obszarze gmin lub miejscowości, które znajdą się w wykazie publikowanym w formie rozporządzenia przez Radę Ministrów. Rząd wydaje je za każdym razem, kiedy sytuacja wymaga uruchomienia na terenach dotkniętych klęską żywiołową uproszczonych zasad załatwiania formalności budowlanych, które zawiera ustawa o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu.

Pomocy przedsiębiorcom będą udzielały fundusze pożyczkowe wybrane przez ministra gospodarki.

Wcześniej stratę oszacuje rzeczoznawca majątkowy. Okres spłaty pożyczki wyniesie maksymalnie pięć lat przy sześciomiesięcznym okresie karencji.

Wysokość pożyczki nie może przekroczyć różnicy pomiędzy wysokością poniesionych strat a odszkodowaniem wypłaconym przez ubezpieczyciela, w sytuacji gdy przedsiębiorca był ubezpieczony.

W przypadku gdy nie wykupił on polisy, pożyczka może pokryć pełną stratę. Wtedy można liczyć na 75 proc. umorzenia.