Pytania o zasady rozliczania dochodów ze spółek z siedzibą na Cyprze są liczne, bo zawarta z tym krajem [link=http://www.mofnet.gov.pl/_files_/podatki/umowy_miedzynarodowe/cypr_konwencja-tekst_polski.pdf]umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania[/link] została źle przetłumaczona na język polski. Aby właściwie ją zrozumieć, konieczne jest sięgnięcie do wersji angielskiej.

[b]Jedną z częstszych jest prośba o wyjaśnienie zasad obliczania podatku od dywidend[/b]. Przykładem tego będzie [b]interpretacja Izby Skarbowej w Warszawie z 17 maja 2010 r. (nr IPPB2/415-153/10-2/MR)[/b]. Z pytaniem zwróciła się osoba, która ma miejsce zamieszkania w Polsce, czyli rozlicza się tu ze wszystkich dochodów (także uzyskiwanych za granicą). Poinformowała, że jest udziałowcem w spółce z siedzibą na Cyprze i będzie od niej otrzymywać dywidendy.

Podatnik zapytał, czy przy obliczaniu w Polsce PIT od tej dywidendy może obniżyć 19-proc. zryczałtowany podatek o kwotę podatku cypryjskiego (wynosi on 10 proc.) bez względu na to, czy został tam faktycznie zapłacony.

[srodtytul]Błąd w tłumaczeniu[/srodtytul]

Izba skarbowa potwierdziła, że wnioskodawca ma takie prawo (mimo że z polskiego tłumaczenia umowy można wyczytać coś innego). Uprawnienie podatnika wynika z art. 10 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej przez Polskę i Cypr. Zgodnie z nim dywidendy wypłacane przez spółkę z siedzibą w umawiającym się państwie osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim kraju mogą być opodatkowane w tym drugim państwie. Dywidendy te mogą być również opodatkowane w państwie, w którym spółka je wypłacająca ma swoją siedzibę. Jeżeli jednak odbiorca dywidend jest jej właścicielem, to wymierzony podatek nie może przekroczyć 10 proc. kwoty dywidend brutto.

Oznacza to, że dywidendy wypłacane osobom fizycznym będącym polskimi rezydentami podatkowymi przez spółkę z siedzibą na Cyprze mogą być opodatkowane zarówno w Polsce, jak i na Cyprze. Na terytorium Cypru stawka nie może jednak przekroczyć 10 proc.

Nie znaczy to jednak, że od tego samego dochodu trzeba dwukrotnie płacić podatek. Zapobiega temu art. 24 ust. 1 lit. b umowy. Tu jednak pojawiają się błędy w tłumaczeniu traktatu. W myśl polskiej wersji tego przepisu, w sytuacji gdy osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami art. 10, 11 i 12 umowy może być opodatkowany na Cyprze, to Polska zezwoli na potrącenie od PIT tej osoby kwoty równej podatkowi zapłaconemu na Cyprze. Takie potrącenie nie może przekroczyć tej części podatku wyliczonego przed dokonaniem potrącenia, która odnosi się do dochodu uzyskanego na Cyprze. Z polskiego tłumaczenia wynika więc, że odliczeniu od polskiego PIT podlega wyłącznie podatek faktycznie zapłacony na Cyprze. Tak jednak nie jest. Analiza angielskiego brzmienia art. 24 ust. 1 lit. b umowy prowadzi do wniosku, że odliczany jest „podatek podlegający zapłaceniu na Cyprze”. Z angielskiej wersji art. 24 ust. 3 (tu również tłumaczenie jest nieprecyzyjne) wynika, że chodzi o jakąkolwiek kwotę, która byłaby płatna z tytułu podatku, gdyby nie ulgi, zwolnienia lub inne obniżki przyznane przez ustawodawstwo Cypru.

[srodtytul]Pensja dyrektora[/srodtytul]

Drugie bardzo często zadawane pytanie dotyczy wynagrodzenia członków zarządu.

Autopromocja
CYFROWA.RP.PL

Jak cyfrowa rewolucja wpływa na biznes i życie codzienne

CZYTAJ WIĘCEJ

Problemem tym zajmowała się m.in.[b] Izba Skarbowa w Warszawie w interpretacji z 31 maja 2010 r. (nr IPPB2/415-159/10-4/AS)[/b]. Z wnioskiem wystąpił podatnik mający miejsce zamieszkania w Polsce, który ma zamiar nabyć udziały w spółce z siedzibą na Cyprze, zasiadać w jej zarządzie (na podstawie uchwały) i otrzymywać za to wynagrodzenie. Jako dyrektor podatnik będzie uprawniony do reprezentowania i prowadzenia spraw spółki oraz do zarządzania nią.

Izba skarbowa zgodziła się z podatnikiem, że otrzymywane przez niego kwoty będą kwalifikowane jako „wynagrodzenia dyrektorów”, o których mówi art. 16 umowy. Oznacza to, że będą opodatkowane tylko na Cyprze. W Polsce zostaną zwolnione od PIT na podstawie art. 24 ust. 1 umowy. Wynagrodzenie to będzie jednak wpływać na stawkę podatku, która znajdzie zastosowanie do innych dochodów podlegających w Polsce opodatkowaniu według skali.

[ramka] [b]Komentuje Andrzej Dębiec partner w kancelarii Lovells[/b]

Przy planowaniu podatkowym przedsiębiorcy coraz częściej rozważają możliwość założenia spółki w innym kraju. Cypr jest jednym z państw branych pod uwagę w pierwszej kolejności. To dlatego, że polsko-cypryjska umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania zawiera bardzo korzystne rozwiązania. Wynika z niej, że wynagrodzenia członków zarządu spółki, która ma tam siedzibę, co do zasady opodatkowane są tylko na Cyprze. Najczęściej obciążeń fiskalnych nie ma jednak w ogóle, bo cypryjskie władze skarbowe nie pobierają podatku, gdy zarząd wykonywany jest za granicą. Z traktatu wynika także korzystne opodatkowanie dywidend wypłacanych przez cypryjską spółkę polskiemu rezydentowi. To dlatego, że od 19-proc. PIT odprowadzanego w Polsce może on odliczyć 10-proc. podatek cypryjski, który również nie jest tam pobierany. Realne opodatkowanie wynosi więc 9 proc. Popularność Cypru wśród podatników wynika także z faktu, że należy on do UE i nie jest uznawany za raj podatkowy. Nie dotyczą go więc związane z tym ograniczenia.[/ramka]

[i]Masz pytanie, wyślij e-mail do autora [mail=k.pilat@rp.pl]k.pilat@rp.pl[/mail][/i]