Z art. 21 ust. 1 pkt 43 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?n=1&id=346580]ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych[/link] wynika, że zwolnione z podatku są dochody uzyskane z wynajmu pokoi gościnnych, w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym, osobom przebywającym na wypoczynku oraz dochody uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób.

[b]Ale uwaga! Zwolnienie przysługuje tylko, gdy liczba wynajmowanych pokoi nie przekracza pięciu. [/b]

Na tym jednak nie koniec. Ustawa stawia dodatkowe warunki. Mówi bowiem, że budynek, w którym wynajmowane są pokoje, musi wchodzić w skład gospodarstwa rolnego. A za to, w myśl ustawy o PIT, uważane jest gospodarstwo w rozumieniu ustawy o podatku rolnym, a więc obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy.

[ramka][b]Przykład[/b]

Pani Maria wynajmuje trzy pokoje w niewielkim nadmorskim mieście. Nie może skorzystać ze zwolnienia od PIT.

Z przywileju tego skorzysta jednak jej siostra, która wynajmuje taką samą ilość pokoi w nadmorskiej wsi w gospodarstwie rolnym.[/ramka]

Jednym z warunków zwolnienia jest również to, aby wynajmowane pokoje gościnne znajdowały się w budynkach mieszkalnych. Przekonała się o tym jedna z podatniczek, która wystąpiła z wnioskiem o interpretację. Pytała, czy wynajmując jedną kwaterę agroturystyczną, jest zobowiązana płacić podatek.

Izba Skarbowa w Warszawie stwierdziła, że tak [b](interpretacja z 3 sierpnia 2009 r., IPPB1/415-392/09-4/EC).[/b] A to dlatego, że budynek, w którym wynajmowane są pokoje gościnne, nie jest budynkiem mieszkalnym, lecz gospodarczym (użytkowym), w którym znajduje się samodzielny lokal, który wcześniej był wykorzystywany jako kuchnia używana do celów gospodarczych.

W związku z tym zwolnienie z PIT nie ma zastosowania. Oznacza to, że przychody ze świadczenia tego rodzaju usług podlegają opodatkowaniu PIT.

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

[srodtytul]Kwatera tylko dla wczasowiczów[/srodtytul]

Pokoje gościnne trzeba też wynajmować osobom przebywającym na wypoczynku. Jeśli zatem np. wynajmujemy pokoje osobom mieszkającym w gospodarstwie na stałe, to zwolnienie nie przysługuje. Tak samo, gdy pokoje wynajmowane są osobom, które przyjechały do pracy. Potwierdzają to interpretacje podatkowe, np.[b] Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 4 sierpnia 2009 r. (ITPB1/415-419/09/HD)[/b].

Stwierdziła ona, że użyte w art. 21 ust. 1 pkt 43 ustawy o PIT sformułowanie „pobyt na wypoczynku” dotyczy pobytów urlopowych, weekendowych itp. „Pobyt wypoczynkowy jest pobytem czasowym, akcydentalnym, nie ma charakteru stałego.

[b]Zwolnienie nie dotyczy wynajmowania pokoi na stałe czy też robotnikom sezonowym lub studentom”[/b] – czytamy w interpretacji.

[srodtytul]Przywileje też dla posiłków[/srodtytul]

Podatku wolno uniknąć nie tylko od wynajmowanych pokoi, ale też od dochodów uzyskiwanych z wyżywienia turystów, którym wynajęto pokoje. Nie będą one opodatkowane, jeśli:

- wynajmowane są pokoje gościnne w budynkach mieszkalnych,

- budynki z pokojami położone są na terenie wiejskim w gospodarstwie rolnym,

- najem odbywa się na rzecz osób przebywających na wypoczynku,

- liczba wynajmowanych pokoi nie przekracza pięciu.

[srodtytul]Dodatkowe atrakcje z daniną[/srodtytul]

Wynajmujący pokoje często organizują dodatkowe atrakcje dla letników po to, aby uprzyjemnić im pobyt (konne przejażdżki, wyprawy łódką, wycieczki rowerowe itp.). Czy wtedy też mogą skorzystać ze zwolnienia? Okazuje się, że nie.

Potwierdzają to organy podatkowe. Przykładem jest [b]pismo Izby Skarbowej w Katowicach z 28 listopada 2007 r. (IBPB1/415-85/07/ZK)[/b].

Wynika z niego, że zwolnieniu od PIT podlegają jedynie dochody uzyskane z wynajmu pokoi gościnnych osobom przebywającym na wypoczynku i wyżywienia osób, dla których wynajęto te pokoje.

[b]Ze zwolnienia tego nie korzystają jednak dochody z organizacji przejażdżek konnych oferowanych letnikom.[/b]

Podobnie stwierdził Urząd Skarbowy w Koninie. Jego zdaniem towarzyszące wynajmowi pokoi inne rodzaje usług należy zakwalifikować do źródła przychodów uzyskiwanych z pozarolniczej działalności gospodarczej, pomimo że wykonywane będą przy wykorzystaniu bazy i urządzeń związanych z gospodarstwem rolnym, z której dochody nie podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego [b](interpretacja z 24 marca 2005 r., PDI-415/1/05)[/b].

[ramka][b]Dla niektórych karta podatkowa[/b]

Gdy podatnik nie spełnia warunków do skorzystania ze zwolnienia z PIT, musi z uzyskanych z najmu dochodów rozliczyć się z fiskusem. PIT czy ryczałt ewidencjonowany (według stawki 8,5 proc.) to niejedyne formy opodatkowania. Niektórzy mogą zdecydować się na płacenie karty podatkowej. W tym jednak wypadku trzeba spełnić warunki.

Kartą mogą być opodatkowane usługi hotelarskie polegające na wynajmie pokoi gościnnych i domków turystycznych (w tym wydawanie posiłków), jeżeli łączna liczba pokoi (w tym także w domkach turystycznych) nie przekracza 12. W tym wypadku stawki karty będą zróżnicowane.

Najniższe w miejscowościach do 5 tys. mieszkańców, wyższe w miejscowościach od 5 do 20 tys. i najwyższe w miejscowościach powyżej 20 tys. mieszkańców. Wysokość karty podatkowej określi w decyzji naczelnik urzędu skarbowego.

Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej, według ustalonego wzoru, za dany rok podatkowy, podatnik składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż do 20 stycznia roku podatkowego, a jeżeli podatnik rozpoczyna działalność w trakcie roku podatkowego – przed rozpoczęciem działalności [b](interpretacja Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 1 października 2010 r. (ITPB1/415-410/08/WM 2008.10.01)[/b].[/ramka]