Opłaty są obowiązkowe tylko za przejazdy po drogach krajowych (po wojewódzkich, gminnych czy lokalnych można jeździć bez nich). Nie potrzebują ich jednak taksówkarze, komunikacja miejska, a także zakłady pracy chronionej oraz zakłady aktywności zawodowej, jeżeli dokonują przewozów na potrzeby własne (jeśli świadczą usługi przewozowe, to muszą mieć winietę). Karty opłaty nie są też potrzebne w transporcie kombinowanym.

Winiety muszą mieć nie tylko przewoźnicy, ale także przedsiębiorcy wykonujący przewozy na własny użytek i rolnicy, jeżeli przewóz jest wykonywany po drogach krajowych.

[ramka][b]Przykład[/b]

Firma dysponuje samochodem ciężarowym o dmc przekraczającej 12 t.

Ma też zaświadczenie o przewozach na potrzeby własne. Za dostarczanie tym samochodem specjalistycznego sprzętu klientom nie pobiera opłaty, czyli wykonuje przewozy na potrzeby własne. Nie zwalnia jej to jednak od wykupienia stosownej karty.

Zgodnie z przepisami niezarobkowy przewóz na potrzeby własne uznawany jest także za przejazd po drogach krajowych.[/ramka]

[srodtytul]Dwa odcinki[/srodtytul]

Na podstawie [link=http://]rozporządzenia ministra infrastruktury z 5 czerwca 2009 r. w sprawie opłat za przejazd po drogach krajowych (DzU z 2009 r. nr 86 poz. 721 ze zm.)[/link] karta opłaty składa się z dwóch części: winiety samoprzylepnej naklejonej w prawym dolnym rogu przedniej szyby pojazdu oraz odcinka kontrolnego przechowywanego w aucie i okazywanego przy kontroli.

[b]Dowód uiszczenia opłaty stanowi łącznie przedziurkowany odcinek kontrolny i przedziurkowana winieta o tym samym numerze i serii. Karty bez dziurek są nieważne.[/b] Inspektor nie uzna też uszkodzonej winiety lub odcinka kontrolnego, gdy nie da się odczytać numeru rejestracyjnego pojazdu lub daty ważności karty.

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

Zakwestionuje też odcinek kontrolny noszący ślady ingerencji chemicznej lub mechanicznej albo zafoliowany lub w inny sposób uniemożliwiający sprawdzenie zabezpieczeń.

[srodtytul]Na dzień albo rok[/srodtytul]

Przedsiębiorcy mają wybór co do okresu obowiązywania winiety. Uiszczają opłatę roczną, miesięczną, siedmiodniową albo dobową. Kupić mogą je w:

- Biurze Obsługi Transportu Międzynarodowego (BOTM);

- granicznych urzędach celnych;

- urzędach celnych wewnątrz kraju;

- polskich organizacjach zrzeszających przewoźników drogowych o zasięgu ogólnokrajowym, jeśli zawarły porozumienie z BOTM;

- na niektórych stacjach benzynowych.

[srodtytul]Jakie grożą kary[/srodtytul]

Brak winiety w pojeździe skutkuje w razie sprawdzenia na szosie przez Inspekcję Transportu Drogowego, służby celne czy choćby policję nałożeniem kary pieniężnej. [b]Jest to 3 tys. zł. Jeżeli kierowca ma winietę, ale jest ona przeznaczona dla mniejszego auta, to kara jest niższa i wynosi 1 tys. zł. Tej samej wysokości sankcję nałożą kontrolerzy, gdy druczek winiety jest nieprawidłowo wypełniony.[/b]

Przedsiębiorca nie uniknie kary nawet wtedy, gdy okaże w późniejszym terminie tygodniową lub dobową winietę, jeżeli tej nie było w pojeździe w czasie kontroli. Podobnie nie da się wylegitymować roczną czy półroczną winietą na dany pojazd, jeżeli przedsiębiorca bądź kierowca kupił ją w dniu kontroli (i nie miał jej w aucie) lub później.

[i] masz pytanie, wyślij e-mail do autorki[mail=z.jozwiak@rp.pl] z.jozwiak@rp.pl[/mail][/i]