[b]W marcu br. zatrudniliśmy na umowę o pracę osobę z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w miejsce pracownika niepełnosprawnego, który rozchorował się w styczniu, wciąż przebywa na zwolnieniu lekarskim i, jak sam twierdzi, raczej nie wróci do pracy ze względu na zdrowie. Zatrudnienie tego nowego niepełnosprawnego pracownika spowodowało wzrost zatrudnienia ogółem pracowników i wzrost zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych w stosunku do 12 miesięcy wstecz. Czy w związku z tym należy nam się dofinansowanie z PFRON od marca?[/b]

[b]Tak[/b], od marca 2010 r. czytelnik może uzyskiwać dofinansowanie na pracownika z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. W miesiącu jego zatrudnienia nastąpił bowiem zarówno wzrost pracowników ogółem, jak i pracowników niepełnosprawnych w stosunku do 12 miesięcy wstecz.

Efekt zachęty został zatem osiągnięty, czego wymaga art. 26b ust. 4 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=257066]ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (DzU z 2008 r. nr 14, poz. 92 ze zm.[/link], dalej ustawa o rehabilitacji).

Sporządzając za tego pracownika pierwszy raz INF-D-P, pracodawca musi wypełnić wszystkie jego dane ewidencyjne, określić wymiar czasu pracy wraz ze stopniem niepełnosprawności, wpisując do odpowiedniej pozycji przeciętny miesięczny wymiar czasu pracy i w poz. 35 na INF-D-P zaznaczyć TAK (został wykazany efekt zachęty), a poz. 36 zostawić pustą.

[i]Autorka jest dyrektorem ds. dofinansowań w firmie Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych[/i]