Finansowanie różnych przedsięwzięć z publicznych zbiórek na dużą skalę stało się dość popularne także w małym biznesie. Takie zjawisko, zwane crowdfundingiem, jest pomysłem na działalność nie tylko dla firm, które uzyskują w ten sposób kapitał na swoje inwestycje, ale też dla przedsiębiorstw, które obsługują platformy cyfrowe ułatwiające zbiórki, czasem na dużą skalę. Niektóre z nich działają w tzw. modelu udziałowym. Polega on na tym, że podmioty inwestujące poprzez te platformy nabywają papiery wartościowe (najczęściej akcje) wyemitowane przez właściciela platformy. Ten oprócz emisji akcji udziela też tzw. pożyczek społecznościowych.

Czytaj także:

Zbiórki internetowe: łatwiej będzie zbierać na biznes, ale nie na leczenie

Działalność takich platform crowdfundingowych w Unii Europejskiej uregulowano specjalnymi przepisami rozporządzenia 2017/1129 i dyrektywy 2019/1937. Wdrożenie tych aktów do polskiego porządku prawnego ma nastąpić za pomocą ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych. Jej projekt przygotował resort finansów.

Przepisy projektu przewidują obowiązek uzyskiwania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na taką działalność. Ma to się wiązać z opłatami za wydanie zezwolenia (do 4500 euro) oraz opłatami rocznymi zależnymi od wyników finansowych (nie więcej niż 0,5 proc. przychodów).

Prowadzący takie platformy będą mieli obowiązki informacyjne związane z emisją papierów wartościowych. Projektowana ustawa zobowiązuje dostawcę usług finansowania społecznego do zachowania zawodowej tajemnicy dotyczącej danych o inwestorach i ich działaniach.

Projektodawcy szacują, że w kraju jest osiem platform crowdfundingowych, których dotyczyłyby nowe przepisy. Ich działanie rozciągnie się na wiele innych podmiotów. Chodzi tu zarówno o inwestorów, jak i firmy korzystające z tej formy finansowania. Według MF zapewni to drobnym przedsiębiorcom, zwłaszcza startupom,bezpieczniejsze korzystanie z platform crowdfundingowych.

Inwestorzy, zwłaszcza osoby fizyczne bez doświadczenia w świecie finansów i inwestycji, też będą mogli bezpieczniej powierzać swoje pieniądze rozwijającym się firmom za pośrednictwem platform. Przepisy te gwarantują bowiem m.in. badanie adekwatności ofert finansowania społecznościowego dla konkretnego inwestora, limity inwestycji, a także okres namysłu przed ostatecznym zawarciem transakcji.

Etap legislacyjny: konsultacje publiczne

Autopromocja
FIRMA.RP.PL

Sprawdzona, pogłębiona i kompleksowa wiedza dla MŚP

CZYTAJ WIĘCEJ