Samo prawo ochronne na wzór użytkowy pozostaje w mocy przez dziesięć lat od daty zgłoszenia wzoru w Urzędzie Patentowym. [b]Terminu tego nie sposób przedłużyć. [/b]

Natomiast czas trwania procedury rejestracyjnej może być różny, bo zależy od kilku co najmniej czynników.

[b]W swej klasycznej wersji [/b](a więc wtedy, gdy wnioskodawca nie powołuje się na pierwszeństwo wynikające ze zgłoszenia wzoru za granicą czy zaprezentowania go na międzynarodowej wystawie) [b]postępowanie wygląda tak, że po zgłoszeniu wzoru musi minąć 18 miesięcy. [/b]

Dopiero po ich upływie [b]informacja o zgłoszeniu pojawia się w Biuletynie Urzędu Patentowego.[/b] To oficjalne wydawnictwo, w którym ukazują się informacje o tym, że ktoś ubiega się o przyznanie prawa wyłącznego do wynalazku, znaku towarowego i właśnie wzoru przemysłowego.

Biuletyn to periodyk i między upływem owych 18 miesięcy a ukazaniem się ogłoszenia też może minąć jakiś czas.

Dopiero potem sprawa może zostać merytorycznie rozpatrzona. Na ogół jeśli wszystko jest w porządku, decyzję o udzieleniu prawa ochronnego na wzór użytkowy Urząd Patentowy wydaje szybko, bywa, że nawet w ciągu miesiąca.

[b]Wliczając czas, jaki pisma spędzają na poczcie, przy korzystnym przebiegu postępowanie trwa w sumie ok. 20 miesięcy.[/b]

Termin ten da się jednak znacznie skrócić, składając wniosek o tzw. wcześniejszą publikację. Wnioskodawca niejako zrzeka się w ten sposób przywileju ogłoszenia informacji o swoim zgłoszeniu dopiero po półtora roku. Wtedy decyzja o udzieleniu prawa może zapaść w ciągu kilku miesięcy.

Oczywiście postępowanie może potrwać dłużej, zwłaszcza jeśli nowość zgłaszanego do rejestracji rozwiązania zostanie przez Urząd Patentowy zakwestionowana.

Autopromocja
Nowość!

Trzy dostępy do treści rp.pl w ramach jednej prenumeraty

ZAMÓW TERAZ

[i]Autor jest rzecznikiem patentowym[/i]