W Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie (sygn. II SA/Wa 2037/10) zapadł precedensowy wyrok, uwzględniający skargę spółki McDonald's Polska na decyzję generalnego inspektora ochrony danych osobowych.

To ważne orzeczenie dla wielu przedsiębiorstw sięgających po różne zachęty i bonusy dla pracowników – jak również dla samych beneficjentów.

We wniosku do GIODO firma McDonald's argumentowała, że osoby oferujące na Allegro jej karty promocyjne działają  bezprawnie. Chciała, żeby GIODO nakazał spółce z o.o. QXL Poland w Poznaniu, administratorowi Allegro, udostępnienie danych 26 osób, które oferowały na aukcjach karty promocyjne McDonald's. Takie karty, uprawniające do zakupów z bonifikatą w sieci Mc Donald's, są przeznaczone dla pracowników i partnerów handlowych, ale nie stają się przez to ich własnością. Ważne są przez trzy miesiące, a w regulaminie organizowanych cyklicznie promocji oraz na samych kartach spółka zastrzega, że należą nadal do niej i nie mogą być przedmiotem obrotu.

GIODO odmówił. Wniosek nie może zostać uwzględniony – zdecydował. Chociaż bowiem dostrzega usprawiedliwiony cel ich uzyskania, to art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych (zezwalający na przetwarzanie danych, gdy jest to niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów oraz nie narusza praw i obowiązków osoby, której dane dotyczą) nie daje podstawy do wydania takiego nakazu. Na przeszkodzie pozytywnemu załatwieniu wniosku firmy McDonald's stoją prawa i wolności tych osób, których dane miałyby być udostępnione. Spółka sama nie zadbała o swoje interesy. Mając świadomość, że część osób może zechcieć sprzedać karty, nie uczyniła nic, by temu zapobiec.

GIODO niewłaściwie ocenił sytuację firmy ubiegającej się o ochronę z powodu naruszenia jej interesów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej – zarzuciła spółka w skardze do sądu.

– GIODO uznał, że pozytywne załatwienie wniosku spowodowałoby zbyt daleko idącą ingerencję w prywatność. Czy jednak nie nazbyt duża stała się ochrona osób, które ewidentnie naruszają interes prawny firmy i jej uprawnienia właścicielskie? GIODO uniemożliwił skierowanie roszczeń wobec tych osób – mówiła podczas rozprawy w WSA adw. Joanna Wlazłowska, pełnomocnik McDonald's.

Sąd uwzględnił skargę spółki i uchylił zaskarżone decyzje. W opinii sądu GIODO naruszył wspomniany art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych.

– Uwagi GIODO umknęła kwestia, że na Allegro oferowane są  nielegalnie karty promocyjne firmy McDonald's będące jej własnością. GIODO nie ważył też praw i wolności osób, których dotyczył wniosek firmy – powiedział sędzia Jacek Fronczyk. – Jeżeli jakieś osoby w sposób nielegalny usiłują zbyć własność spółki, to ważąc interesy obu stron, trzeba na pierwszy plan wysunąć fakt, że McDonald's wydaje karty promocyjne konkretnym osobom. Jako właściciel tych kart ma jednak prawo wiedzieć, kto próbuje wprowadzać je do obrotu. Do GIODO zaś należy wyważenie wszystkich okoliczności w sprawie, by decyzja odpowiadała prawu.

Za zbyt daleko idący sąd uznał też wniosek, że to sam McDonald's niedostatecznie zabezpieczył się przed handlem kartami promocyjnymi.

Wyrok jest nieprawomocny.

 

Więcej w serwisach:

Dane osobowe i dobra osobiste

Twoje prawo » Dobra osobiste