Tak przewiduje projekt nowelizacji ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Nowe przepisy nakładają dodatkowe obowiązki na firmy zajmujące się sterylizacją narzędzi dla szpitali.

Regulacje wskazują, że minister określi w rozporządzeniu standardy, według których sterylizatornie oczyszczają narzędzia dla zakładów opieki zdrowotnej.

– Dotychczas tylko szpitale podlegały takim rygorom, ale z racji tego, że zaczęły zlecać sterylizację na zasadzie outsourcingu firmom zewnętrznym, w tych ostatnich także musimy zadbać o bezpieczeństwo – mówi Jan Bondar, rzecznik prasowy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Z dodatkowymi obowiązkami zmierzą się także zakłady kosmetyczne i studia tatuażu.

W tych ostatnich klienci często bowiem zarażają się wirusowym zapaleniem wątroby typu C. W związku z tym właściciel studia będzie musiał – tak jak teraz – opracowywać procedury bezpieczeństwa zapobiegające zakażeniom. Ich działanie w zakładzie skontroluje już jednak powiatowy inspektor sanitarny.

Projektowane zmiany przewidują także, że rząd określi w rozporządzeniu programy zwalczania chorób zakaźnych i zapobiegania im (tropikalnym, wirusowym gorączkom krwotocznym, SARS) na wypadek, gdy ich epidemia będzie rozprzestrzeniała się na świecie. Jednocześnie same programy zwalczania chorób zakaźnych będą mogli realizować także wojewodowie. W razie zagrożenia epidemią każdy obywatel będzie zobowiązany poddać się szczepieniom ochronnym.

Etap legislacyjny: do konsultacji społecznych