- Mam pytanie w związku z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego (sygnatura akt P 7/09) o niekonstytucyjności art. 95 ust. 1 prawa bankowego, który nadawał księgom rachunkowym banków i wyciągom z nich moc dokumentów sądowych. Jak to się ma do wyciągów z ksiąg funduszy inwestycyjnych sekurytyzacyjnych? Czy one w dalszym ciągu mają moc dokumentów urzędowych, a co za tym idzie czy istnieje możliwość wydania na ich podstawie np. nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym?

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego zapadł tylko i wyłącznie w kwestii dotyczącej wyciągów bankowych i odnosi się do sporów z klientami. Wydruki bankowe utraciły moc urzędowych dokumentów tylko w sprawach konsumenckich, bowiem Trybunał tylko w tym zakresie badał sprawę. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule Banki tracą przywilej wobec konsumentów.

W związku z powyższym nie można tego wyroku rozszerzać na inne dokumenty.

Dlatego też wyciągi z ksiąg funduszy inwestycyjnych sekurytyzacyjnych, o których mowa w art. 194 ustawy z 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, nadal mogą stanowić podstawę do wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym w myśl uchwały Sądu Najwyższego z 7 października 2009 r. (sygnatura akt III CZP 65/09), który przyznał im moc prawną dokumentów urzędowych (na temat tej uchwały pisaliśmy w artykule Do wydania nakazu wystarczy wyciąg).

Czytaj więcej w artykułach: