- Nasza firma jest importerem towarów (w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia), które transportowane są w opakowaniach kartonowych o różnej wielkości. Są one niekiedy wykorzystywane do dalszej wysyłki, ale częściej oddawane w ramach umowy firmie wywożącej śmieci, z którą mamy podpisaną umowę i która wystawia nam co miesiąc fakturę za wykonanie usług. Czy w tym wypadku mamy obowiązek wypełniać druk OPAK-2, czyli sprawozdanie o masie przywiezionych z zagranicy opakowań, i formularz OŚ-OP1?

Przedsiębiorca (importer) wprowadzający na teren Polski towary w opakowaniach nie ma obowiązku wypełniania formularza OPAK-2 będącego sprawozdaniem o masie przywiezionych z zagranicy opakowań.

Dotyczy ono tylko tych firm, które sprowadzają z zagranicy same pudełka, butelki czy torebki, a nie wraz z zawartością. Ten obowiązek wynika z ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (DzU z 2001 r. nr 63, poz. 638 ze zm.).

Jeżeli przedsiębiorca sprowadza towary w paczkach lub paczkowane, to wprowadza je na polski rynek wraz z opakowaniami. Obowiązują go wówczas przepisy ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (tekst jedn. DzU z 2007 r. nr 90, poz. 607 ze zm.).

Z niej wynika konieczność składania sprawozdań o masie opakowań wprowadzanych wraz z towarami. Roczne rozliczenie przedsiębiorca przedkłada na formularzu OŚ-OP1 o wysokości należnej opłaty produktowej (nie musi składać sprawozdania, gdy sceduje ten obowiązek na organizację odzysku).

Przypominamy, że przedsiębiorcy wprowadzający opakowania wraz z zawartością tylko w jednym wypadku mają obowiązek sprawozdawczy z ustawy o opakowaniach. Wypełniają formularz OPAK-3 (czyli sprawozdanie o masie opakowań wywiezionych za granicę), jeżeli eksportują towary wraz z opakowaniami poza Polskę.

Czytaj też:

Zobacz więcej :

Firma » Ochrona środowiska » Opłata produktowa

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

Firma

»

Ochrona środowiska

»

Odpady

Firma

»

Ochrona środowiska

»

Sprawozdania