W tekście Medyk na etacie nie zbada pracownikazastanawialiśmy się, czy lekarz medycyny pracy może mieć angaż pracowniczy i czy w ramach swojej profesji może zapewnić niepełnosprawnym doraźną opiekę medyczną.

Analizując przepisy, wyciągnęliśmy wniosek, że umowa o pracę jest wykluczona, bo odwołując się do jednostki medycyny pracy i podmiotu, który podpisuje z nią umowę, ustawa posługuje się zwrotami zleceniobiorca, zleceniodawca.

To sugeruje z kolei, że mamy do czynienia z umową-zleceniem a fakt, że lekarz prowadzący indywidualną praktykę lekarską jest przedsiębiorcą, przesądza dodatkowo, że zadań z zakresu medycyny pracy nie może pełnić na etacie.

W grę wchodzi tylko umowa cywilnoprawna zawierana między przedsiębiorcami (chodzi o umowę o współpracę, do której stosuje się przepisy o zleceniu). Tego samego zdania jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Resort potwierdził także nasze przypuszczenia co do tego, że lekarz medycyny pracy może sprawować doraźną opiekę nad pracownikami zakładu pracy chronionej. Od rodzaju współpracy ważniejsza jest bowiem realna możliwość udzielenia szybkiej i skutecznej pomocy poszkodowanemu pracownikowi.

Zobacz

Stanowisko Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z 9 maja 2011 r. w sprawie doraźnej opieki medycznej w zakładach opieki zdrowotnej

Zobacz więcej w serwisie:

Kadry i płace

Autopromocja
CYFROWA.RP.PL

Jak cyfrowa rewolucja wpływa na biznes i życie codzienne

CZYTAJ WIĘCEJ

»

Umowy i dokumenty

»

Umowy cywilnoprawne w zatrudnieniu

»

Umowa zlecenia

Kadry i płace

»

Niepełnosprawny w firmie

»

Zakłady pracy chronionej