W związku z epidemią koronawirusa, w bieżącym roku przedłużono terminy na sporządzenie oraz na zatwierdzenie sprawozdań finansowych w spółkach handlowych o trzy miesiące. W większości przypadków zwyczajne zgromadzenia spółek zatwierdzające sprawozdanie finansowe będą mogły odbyć się najpóźniej 30 września 2021 roku, a nie 30 czerwca – jak miało to miejsce dotychczas. Jednak obecna sytuacja wywołała wiele wątpliwości co do możliwości zwoływania zgromadzeń wspólników z obawy o ich zdrowie i bezpieczeństwo. W wielu spółkach zaczęto rozważać przeprowadzenie zgromadzenia z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Przepisem, który reguluje taką możliwość jest art. 234