Tak, jest to konieczne. I nie ma przy tym znaczenia, czy pracodawca prowadzi spółkę na otwartym rynku, czy też ma status zakładu pracy chronionej (zpch).

Spółka z o.o. musi bowiem sporządzać sprawozdania finansowe, zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z 29 września 1994 o rachunkowości (DzU z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.). A jeśli jest firmą o wielkości średniej lub dużej, to do 30 kwietnia 2011 powinna była wysłać do PFRON sprawozdanie finansowe za 2010 r.

Z obowiązku przedstawiania PFRON sprawozdań finansowych zwolnione są jedynie mikro- i małe przedsiębiorstwa. One muszą złożyć oświadczenie, że ich taki obowiązek nie obejmuje.

Przypominam, że:

- do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników, i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro,

- małe przedsiębiorstwo to takie, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów euro,

- mikroprzedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro.

Edyta Sieradzka wiceprezes Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Czytaj też artykuły:

 

Zobacz więcej w serwisie:

Kadry i płace

»

Niepełnosprawny w firmie

»

Dofinansowanie wynagrodzeń

Kadry i płace

»

Niepełnosprawny w firmie