Miasto Płock kolejny raz wywalczyło unijne dotacje. Tym razem zagwarantowało sobie dofinansowanie z programu „Kapitał ludzki” w ramach  działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”.

Stosowną umowę w tej sprawie podpisali Andrzej Nowakowski, prezydent miasta, oraz Wiesław Raboszuk, dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Co to oznacza dla mieszkańców miasta? Działanie 6.2 to specjalna pula środków unijnych zarezerwowanych na wspieranie przedsiębiorczości. Dzięki nim osoby, które zakwalifikują się do programu, mogą otrzymać bezzwrotną pomoc na założenie i rozkręcenie własnej firmy. Maksymalna dotacja to 40 tys. zł.

Środki te można przeznaczyć np. na wynajęcie i przystosowanie lokalu do prowadzenia biznesu, zakup niezbędnego sprzętu (komputer, telefon, faks, drukarka itp.), wyposażenia, opłacenie licencji (np. w ramach przystąpienia do istniejącej sieci, franczyza).

Dotacja i szkolenia

Wszyscy uczestnicy w ramach projektu przejdą także szkolenia z zakresu założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, przygotowania biznesplanu, prowadzenia księgowości w firmie, podstaw zatrudniania pracowników oraz z zasad marketingu i reklamy.

Organizator projektu „Własna firma pomysłem na życie w Płocku” przewidział także indywidualne doradztwo oraz konsultacje z prawnikiem i specjalistą ds. rozliczeń finansowych. Realizacja przedsięwzięcia rozpocznie się 1 sierpnia 2011, a zakończy 28 lutego 2013.

Formalnie o dotacje z działania 6.2 mogą ubiegać się wszystkie osoby. Jedynym kryterium wykluczającym jest fakt prowadzenia własnej działalności gospodarczej obecnie lub w okresie ostatnich 12 miesięcy (przed dniem przystąpienia do projektu).

Dodatkowe kryteria

Autopromocja
FIRMA.RP.PL

Sprawdzona, pogłębiona i kompleksowa wiedza dla MŚP

CZYTAJ WIĘCEJ

Jednak organizator, beneficjent – w tym wypadku miasto Płock – ma prawo wprowadzić dodatkowe kryteria.

Przykładowo w sposób preferencyjny może traktować zgłoszenia od osób bezrobotnych, młodych lub w średnim wieku (np. do 25 roku życia lub po 40 albo 50 roku życia), kobiet, w tym wkraczających  pierwszy raz lub powracających na rynek pracy po okresie związanym z urodzeniem i wychowaniem dziecka.

Program „Kapitał ludzki” dopuszcza takie specjalne traktowanie wybranych grup ludzi. Decyduje o tym organizator projektu. Dlatego mieszkańcy Płocka zainteresowani założeniem własnej firmy i pozyskaniem na to grantu powinni się skontaktować z władzami miasta i zapytać o szczegóły dotyczące rekrutacji.

Program KL, w tym działanie 6.2, realizowany jest na terenie całego kraju. Dlatego także mieszkańcy innych regionów wciąż mają szansę na uzyskanie takich dotacji, chociaż trzeba podkreślić, że środków jest coraz mniej.

W celu uzyskania informacji o takich projektach należy kontaktować się z odpowiednimi instytucjami (wdrażającymi działanie 6.2). W większości regionów są to wojewódzkie urzędy pracy.

Instytucje odpowiedzialne za realizację działania 6.2

Wyboru instytucji, firm, organizacji, stowarzyszeń, których zadaniem jest nabór kandydatów na przedsiębiorców, prowadzenie szkoleń i przyznawanie dotacji, dokonują w województwach:

- dolnośląskim – Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, www.pokl.dwup.pl,

- kujawsko-pomorskim – Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, www.wup.torun.pl,

- lubelskim – Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie, www.wup.lublin.pl,

- lubuskim – Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze, www.wup.zgora.pl,

- łódzkim – Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, www.pokl.wup.lodz.pl,

- małopolskim – Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, www.wup-krakow.pl,

- mazowieckim – Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, www.mazowia.eu,

- opolskim – Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, www.pokl.opole.pl,

- podkarpackim – Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, www.eup-rzeszow.pl,

- podlaskim – Urząd Marszałkowski, www.pokl.wrotapodlasia.pl,

- pomorskim – Urząd Marszałkowski, www.wrotapomorza.pl,

- śląskim – Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, www.efs.wup-katowice.pl,

- świętokrzyskim – Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach, www.wup.kielce.pl,

- warmińsko-mazurskim – Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie, www.up.gov.pl,

- wielkopolskim – Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, www.efs.wup.poznan.pl,

- zachodniopomorskim – Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, www.wup.pl.

3Zobacz więcej w serwisie:

Dobra Firma

»

Firma

»

Dotacje

»

Dotacje unijne dla firm

»

Programy krajowe

»

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Samorząd

»

Dotacje unijne dla samorządów

»

Programy krajowe

»

Program Operacyjny Kapitał Ludzki