Stosowanie systemów zarządzania zgodnych z normami środowiskowymi serii ISO 14000 musi być potwierdzone przez jednostki certyfikujące. To oznacza, że aby móc stosować znak, firma musi poddać się certyfikacji.

Posiadanie certyfikatu zapewnia klientowi firmy, że produkcja lub działalność prowadzona jest bez naruszania przepisów związanych z ochroną środowiska naturalnego (tzw. podejście środowiskowe). Kilka lat temu uzyskiwanie tego znaku uważano w Polsce za sztukę dla sztuki. Dziś dla dużej grupy firm, także z sektora MŚP, jest on po prostu niezbędny. Wymagają go zarówno zagraniczni, jak i krajowi kontrahenci.

Oddziaływanie wyrobu na środowisko ma miejsce na wszystkich etapach produkcji, od pozyskania surowców przez wytwarzanie, dystrybucję, użytkowanie do likwidacji. Wpływ ten może być niewielki lub znaczący, krótko- lub długotrwały, może występować w skali globalnej, regionalnej lub lokalnej.

Z tego powodu należy zastanowić się w firmie, czy nie zmienić poszczególnych faz powstawania i użytkowania wyrobu. Nie znaczy to, że produkcja okaże się znacznie droższa czy bardziej skomplikowana.

Najważniejsze wymagania dla audytu środowiskowego zawiera norma ISO 14001. Opisuje je ona w sposób uniwersalny, dostępny dla firm niezależnie od warunków geograficznych, kulturowych i społecznych.

Korzyści, które można uzyskać po nieprostym okresie wdrożenia, to m.in. ograniczenie kosztów energii, surowców, usuwania odpadów, zmniejszenie liczby sytuacji awaryjnych. To także oszczędność czasu i wysiłku pracowników ze względu na właściwe wykorzystanie umiejętności i zasobów firmy.

To również sprawdzenie, czy firma spełnia wszystkie wymogi określone w przepisach w zakresie ochrony środowiska. Za niestosowanie się do nich grożą wysokie kary, których dzięki wdrożeniu ISO można uniknąć (niestety, jeśli okaże się, że są zaległości w opłatach, trzeba je uiścić za minione pięć lat).

Wdrożenie ekologicznego ISO daje możliwość prowadzenia działań zapobiegawczych przed wystąpieniem szkodliwych efektów środowiskowych. Poprawia wizerunek firmy w oczach kontrahentów, klientów, organizacji ekologicznych i władz lokalnych. Jest też szansą na  ułatwienia w uzyskaniu odpowiednich zezwoleń dzięki prezentacji właściwego stosunku do spraw ochrony środowiska.

Uwaga! ISO 14000 nie jest znakiem wyrobów przyjaznych dla środowiska. Jeżeli firma posiada certyfikowany system zarządzania środowiskowego zgodny z tą normą, to znaczy, że proces mający wpływ na środowisko jest zorganizowany zgodnie z wymaganiami normy.

Komentuje

Magdalena Sabeł menedżer ds. zarządzania systemami ISO w Fagor Mastercook

W FagorMastercook stosujemy podejście proekologiczne w całym cyklu rozwoju produktu, od fazy projektu aż do zagospodarowania zużytego sprzętu.

Już na etapie projektowania wyrobów myślimy o właściwym procesie ich wytwarzania: o minimalizowaniu odpadów, poprawie jakości ścieków, redukcji emisji,  oddziaływaniu wyrobu w fazie jego użytkowania przez klienta, a więc o zmniejszeniu zużycia wody, energii czy wykorzystywanych detergentów.

Dokładamy starań, aby kształtować proekologiczne postawy nie tylko naszych pracowników, ale także partnerów handlowych i klientów.

Narzędziem, które wykorzystujemy, jest także system zarządzania środowiskiem zgodny z wymaganiami ISO 14001. M.in. w czerwcu ruszyliśmy  pod hasłem „Eko – znaczy rozsądny”  z akcją „Ekowakacje”, której celem jest zwrócenie uwagi pracowników na ochronę środowiska nie tylko w pracy, ale również poza nią, m.in. podczas wakacyjnych wyjazdów.We wrześniu wystartuje akcja  pod roboczym tytułem „Ekopraca”.

Tym razem skoncentrujemy się na pokazaniu, że postawy proekologiczne możemy prezentować także w pracy.Uważamy, że ISO 14001 jest jednym z elementów składających się na wizerunek naszej firmy jako odpowiedzialnej społecznie. 

Czytaj również:

Zobacz serwis:

Zakładanie firmy » Zezwolenia, licencje, koncesje i certyfikaty » ISO