Nowe przepisy nakładają na koncerny tytoniowe obowiązek produkcji tzw. samogasnących papierosów. Wszystkie sprzedawane w krajach członkowskich muszą być papierosami o zmniejszonej skłonności do zapłonu (reduced ignition propensity – RIP). Takie papierosy są już dostępne m.in. w USA, Kanadzie, a od kwietnia 2010 r. także w Finlandii.

Rocznie w krajach Unii Europejskiej ponad 30 tys. pożarów powstaje z powodu pozostawienia niedopalonego papierosa, wskutek czego śmierć ponosi ponad 1 tys. osób. Wprowadzenie nowych wymogów bezpieczeństwa ma ograniczyć występowanie takich pożarów i znacząco zmniejszyć liczbę zgonów. W Finlandii od czasu pojawienia się udoskonalonych papierosów liczba pożarów spowodowanych przez niedopałki spadła o ponad 40 proc.

Ryzyko wywołania pożaru przez papierosy RIP zostanie zmniejszone dzięki zastosowaniu nowej technologii produkcji. Polega ona na tym, że w dwóch punktach bibułki papierosa są wprowadzane obręcze grubszego papieru, które mają za zadanie ograniczenie dostępu powietrza. Dzięki temu, jeśli papieros pozostanie bez nadzoru, to zgaśnie wskutek braku tlenu, w momencie gdy ogień dotrze do jednej z tych dwóch obręczy.

Wprowadzenie nowych przepisów wymogła dyrektywa 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 3 grudnia 2001 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów przeznaczonych dla konsumentów na rynku wspólnotowym (DzUrz L11 z 15.01.2002).

Zobacz:

Dobra Firma

»

Firma

»

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

Zakładanie firmy

»

Zezwolenia, licencje, koncesje i certyfikaty