Firmom łatwiej będzie sięgnąć po kredyty bankowe lub pożyczki. To skutek wchodzącego dziś w życie rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków udzielania poręczeń jako pomocy de minimis. Będzie ono stosowane do końca 2013 r.

Nowe przepisy pomogą firmom, które do tej pory, ze względu na brak odpowiednich zabezpieczeń i krótką historię działalności, spotykały się z odmową udzielenia wsparcia ze strony banków.

Zgodnie z nowymi przepisami instytucje poręczeniowe, dysponujące środkami Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, będą mogły, korzystając z tych środków, udzielać gwarancji. Poręczenie obejmie do 80 proc. wartości kredytu lub innego zobowiązania finansowego firmy związanego z jej działalnością gospodarczą. Przy tym wynagrodzenie za jego udzielenie musi być niższe od pobieranych według stawek rynkowych.

Taka pomoc może trafić wyłącznie do mikro, małych lub średnich przedsiębiorców i będzie udzielana zgodnie z zasadami de minimis. W związku z tym trzeba pamiętać, że łączna wartość takiego wsparcia dla jednego przedsiębiorcy nie może przekroczyć w roku przyznania pomocy i dwóch lat poprzedzających równowartości 200 tys. euro lub 100 tys. euro dla firm działających w sektorze transportu drogowego.

Oprócz złożenia do wybranego funduszu poręczeniowego wniosku o pomoc firma będzie musiała przedstawić zaświadczenia o otrzymaniu pomocy de minimis z innych źródeł lub złożyć oświadczenie, że nie korzystała ze wsparcia w tej formie.

podstawa prawna:

- rozporządzenie ministra gospodarki z 29 września 2011 r. (DzU nr 221, poz. 1315)