Nadeszła pora na kolejną analizę godzin roboczych nowego roku. Tradycyjnie podajemy gotowe wymiary czasu pracy na miesięczne, trzymiesięczne, czteromiesięczne i sześciomiesięczne okresy rozliczeniowe. Obliczyliśmy je dodatkowo dla służby zdrowia, zatrudnionych na część etatu i niepełnosprawnych.

W rachunkach uwzględniamy głównie pracujących od poniedziałku do piątku, dla których sobota to dzień wolny z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, bo takich osób jest najwięcej.

W formie ciekawostki policzyliśmy też czas pracy dla zatrudnionych od wtorku do soboty, dla których zgodnie z rozkładem czasu pracy szóstym, wolnym dniem tygodnia jest poniedziałek. Okazuje się, że ten wielkanocny, przypadający 9 kwietnia 2012 r., nie obniży ich puli godzin roboczych. Z tego też powodu w porównaniu z zatrudnionymi od poniedziałku do piątku w 2012 r. będą pracować osiem godzin dłużej.

Te rozbieżności w godzinach roboczych są dopuszczalne od stycznia 2011 r., bo wtedy weszła w życie nowelizacja kodeksu pracy, która – zmieniając zasady liczenia wymiaru czasu pracy – wprowadziła regułę, że nie obniżamy go z tytułu świąt, które zgodnie z rozkładem występują tego samego dnia co wolne z racji przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy.

Jak zaplanować urlop?

Zobacz Kalendarz 2012

Nieodzownym elementem naszej noworocznej układanki jest kalendarz obrazujący możliwości wyjazdu na długi weekend. Niestety, nie wygląda to zbyt atrakcyjnie. Odebranego niespełna rok temu prawa do wolnego za świąteczne soboty nie reaktywowano. Dlatego amatorom takiego wypoczynku nie pozostaje nic innego jak złożyć wniosek o urlop. Nie ma jednak tego złego... Składając go na 24, 27, 28 i 31 grudnia, zyskamy aż 11-dniową świąteczną przerwę. Zacznijmy jednak od początku.

Krótkie resume

1 stycznia 2011 r. weszła w życie nowelizacja kodeksu pracy, która:

• zmieniła zasady liczenia wymiaru czasu pracy (art. 130 k.p.),

• zniosła obowiązek oddawania wolnego za święta występujące w tych samych dniach co wolne z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy,

• ustanowiła święto Trzech Króli dniem wolnym od pracy.

Zmiany w liczeniu wymiaru do dziś odbijają się czkawką w ustalaniu godzin roboczych, bo w jednej firmie mogą być one różne. Dla jednego pracownika może być ich więcej, a dla innego mniej. Wszystko zależy od tego, czy zgodnie z rozkładem czasu pracy święto jest dla danej osoby jednocześnie szóstym, wolnym dniem tygodnia. Jeżeli tak, to puli godzin roboczych nie obniży.

Choć w zasadzie wszystko wydaje się jasne, to przy bliższej analizie okazuje się, że nie do końca. Powstaje bowiem pytanie co ustawodawca miał na myśli, posługując się zwrotem "zgodnie z rozkładem". Czy chodzi o:

• tradycyjny rozkład ustanawiany w przepisach wewnętrznych firmy (układzie zbiorowym pracy, regulaminie bądź obwieszczeniu) raz na jakiś czas, w którym wskazujemy ogólne ramy czasu pracy, czy o

• szczegółowy, układany na bieżąco, grafik, z którego wynika, jakiego dnia i o której godzinie zatrudniony rozpoczyna i kończy pracę.

Różnica między jednym i drugim także w omawianym zakresie jest zasadnicza. Zakładając, że chodzi o klasyczny rozkład, przyjmujemy, że pokrywanie się świąt i szóstych wolnych dni tygodnia jest przypadkowe i zależy od układu kalendarza. Przy grafiku z racji tego, że jest układany na bieżąco, pracodawca mógłby celowo dublować te dni po to, by zatrudnieni za te same pieniądze pracowali dłużej.

Niektórzy eksperci tłumaczą, że art. 130 k.p. nie dopuszcza takich praktyk, bo chodzi w nim o klasyczny rozkład wskazujący jedynie, że zatrudnieni pracują np. od poniedziałku do piątku. Inni przekonują z kolei, że mocne argumenty przemawiają za tym, że mamy do czynienia z rozkładem czasu pracy ustalanym indywidualnie dla danego pracownika, czyli z tzw. harmonogramem lub grafikiem.

Mimo takiej argumentacji zgadzają się z poglądem, że interpretacja art. 130 k.p., zgodnie z którą wymiaru czasu pracy nie obniża święto, które przypada (zgodnie z indywidualnym grafikiem) w szóstym dniu wolnym, może prowadzić do nadużyć ze strony pracodawców, bo grafiki czasu pracy będą pod tym kontem układać celowo.

Uwaga!

Dzień wolny z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy zazwyczaj wypada w sobotę. Nie jest to jednak regułą, bo np. w instytucjach kultury jest to poniedziałek, a w sklepach bądź firmach ochroniarskich może przypadać w różne dni tygodnia (poniedziałek, środa czy piątek), nawet jeśli w tym czasie wypada święto. Generalnie liczy się tylko to, by wolne z racji pięciodniowego tygodnia pracy mieć przeciętnie raz na tydzień.

JAK LICZYMY WYMIAR CZASU PRACY

KROK 1

Mnożymy 40 godzin (norma średniotygodniowa) przez liczbę pełnych tygodni w okresie rozliczeniowym.

KROK 2

Do otrzymanej liczby dodajemy iloczyn ośmiu godzin (norma dobowa) i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego przypadających od poniedziałku do piątku poza pełnymi tygodniami (tzw. dni wystające).

KROK 3

Sprawdzamy w kalendarzu, które święta wypadają w innym dniu niż niedziela.

KROK 4

Zmniejszamy wymiar czasu pracy o osiem godzin z tytułu każdego z tych świąt, pod warunkiem że nie pokrywają się z wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. Nie chodzi tu o kalendarzowe soboty, ale o szóste wolne dni tygodnia określone przez pracodawcę w rozkładzie czasu pracy.

Przykład

Policzmy zatem godziny robocze na styczeń, zakładając, że zatrudnieni pracują od poniedziałku do piątku.

(40 godzin x 4 tygodnie) + (8 godzin x 2 dni wystające) – (8 godzin x 1 dzień świąteczny) = 168 godzin

Choć w styczniu święta są dwa, to wymiar obniża tylko jedno z nich – święto Trzech Króli, bo Nowy Rok wypada w niedzielę.

Chcąc pokazać dysproporcje w godzinach roboczych, policzmy jeszcze wymiar czasu pracy na kwiecień dla zatrudnionych zgodnie z rozkładem czasu pracy:

a) od poniedziałku do piątku, dla których dniem wolnym z racji przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy jest sobota

(40 godzin x 4 tygodnie) + (8 godzin x 1 dzień wystający) – (8 godzin x 1 dzień świąteczny) = 160 godzin

Świętem, które obniży wymiar czasu pracy, jest przypadający 9 kwietnia Poniedziałek Wielkanocny. Pierwszy dzień Wielkiejnocy wypada w niedzielę, a ta wymiaru nie obniża.

b) od wtorku do soboty, dla których dniem wolnym z racji przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy jest poniedziałek.

(40 godzin x 4 tygodnie) + (8 godzin x 1 dzień wystający) – 0 = 168 godzin

W tym przypadku wymiaru nie obniżamy, bo pierwszy dzień Wielkiejnocy wypada w niedzielę, a Poniedziałek Wielkanocny jest zgodnie z rozkładem szóstym, wolnym dniem tygodnia.

Przedstawione zasady liczenia wymiaru stosujemy dla wszystkich grup zawodowych i niepełnoetatowców. Jednak dla tych ostatnich po przeliczeniu możemy osiągnąć wynik niepełnej godziny. Wtedy końcówkę mnożymy przez 60 sekund.

Przykładowo:

• kwietniowy wymiar czasu pracy to 160 godzin. Po przeliczeniu dla zatrudnionego na 2/3 etatu wychodzi 106 godzin i 39 minut.

Obliczyliśmy to tak:

160 godzin : 3 = 53,33 x 2 = 106,66; 60 sekund x 0,66 = 39,60; po zaokrągleniu (na korzyść pracownika) jest to 39 minut.

• październikowy wymiar czasu pracy to 184 godziny. Na 2/3 etatu wychodzi 122 godziny i 39 minut, bo:

184 godziny : 3 = 61,33 x 2 = 122,66; 60 sekund x 0,66 = 39,60; znowu po zaokrągleniu (na korzyść pracownika) jest to 39 minut.

Więcej rachunków jest również przy wymiarach czasu pracy lekarzy, bo ich tygodniowa norma czasu pracy to 37 godzin i 55 minut.

Dlatego ich:

• styczniowy wymiar czasu pracy wynosi 159 godzin i 15 minut. Obliczyliśmy to tak:

4 tygodnie x 37 godzin = 148 godzin

4 tygodnie x 55 minut = 220 minut,  tj. 3 godziny 40 minut

148 godzin + 3 godziny 40 minut = 151 godzin 40 minut

151 godzin 40 minut + (7 godzin 35 minut x 2 dni) – (7 godzin 35 minut x 1 dzień)

• kwietniowy wymiar czasu pracy wynosi  151 godzin 40 minut. Obliczyliśmy to tak:

4 tygodnie x 37 godzin = 148 godzin

4 tygodnie x 55 minut = 220 minut, tj. 3 godziny 40 minut

148 godzin + 3 godziny 40 minut = 151 godzin 40 minut

151 godzin 40 minut + (7 godzin 35 minut  x 1 dzień) – (7 godzin 35 minut x 1 dzień)

Alternatywą urlop

Zobaczmy, czy, kiedy i jakie długie weekendy przyniesie 2012 r. Wniosku o urlop na pewno nie unikniemy w: maju, czerwcu, listopadzie i w grudniu.

W poszczególnych miesiącach wygląda to tak:

• Nowy Rok to niedziela, a Trzech Króli – piątek. Jeżeli ktoś planuje noworoczny wyjazd na narty, to musi wziąć cztery dni urlopu. W sumie wypocznie dziewięć dni.

• Majowe Święto Pracy przypada we wtorek, a Konstytucji 3 maja w czwartek. Biorąc trzy dni urlopu, na poniedziałek 30 kwietnia, środę 2 maja i piątek 4 maja, uzyskamy dziewięciodniowy długi weekend.

• W czerwcu jest podobnie.

Boże Ciało wypada siódmego dnia tego miesiąca w czwartek. Bez piątkowego urlopu 8 czerwca o przedłużonym czterodniowym wypoczynku nie mamy co marzyć.

• Sierpniowy weekend będzie nawet pięciodniowy. Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny wypada 15 sierpnia, w środę. Wystarczy zatem wypisać wniosek o urlop na czwartek i piątek.

• Listopadowe święta też mogą być dłuższe. Wystarczy urlop na 2 listopada, a łącznie z dniem Wszystkich Świętych, który przypada w czwartek, będziemy mieć cztery dni wolnego.

• Natomiast grudzień kształtuje się tak: poniedziałek – Wigilia, wtorek – pierwszy dzień Bożego Narodzenia, środa – drugi dzień Bożego Narodzenia, a następnie pięć dni i we wtorek przywitamy Nowy Rok. Sylwester wypada w poniedziałek. Wystarczą cztery dni wolnego, a okres świąteczno-noworoczny będzie trwał aż 11 dni.

Najdłużej w październiku

Najwięcej pracy czeka nas w październiku. Pracujący w pełnym wymiarze od poniedziałku do piątku spędzą w firmie aż 23 dni (184 godziny). Tymczasem ich koledzy mający 1/2, 2/3 i 3/4 etatu odpowiednio 92 godziny, 122 godziny i 39 minut oraz 138 godzin.

To duże zaskoczenie, bo w 2011 r. godzin pracy było 168, czyli o 16 mniej. Różnicy nie będzie w majowych godzinach roboczych, bo tak jak w 2011 r. czeka nas 168 godzin pracy. Ciekawostką jest jednak grudzień. Nie będzie zbyt pracowity, bo dzięki świętom, które obniżą wymiar, przepracujemy w nim zaledwie 152 godziny.

Zobaczmy teraz, jak czas pracy kształtuje się w obrębie trzech miesięcy. Wygląda to tak:

• od stycznia do marca mamy 64 dni i 512 godzin pracy,

• od kwietnia do czerwca 61 dni i 488 godzin,

• od lipca do września 64 dni i 512 godzin i

• od października do grudnia 63 dni i 504 godziny.

Z kolei w ujęciu sześciu miesięcy na pierwsze półrocze przypada 1000 godzin, w drugim 1016. Tym samym w sumie – bez względu na długość okresu rozliczeniowego – w obrębie roku dla zatrudnionych od poniedziałku do piątku jest 2016 godzin i 252 dni. To tyle co w 2011 r.

Ze stratą dla niepełnosprawnych

Nowy rok przyniesie duże zmiany w zakresie czasu pracy osób zatrudnionych o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Od 1 stycznia 2012 r. obowiązywać będzie  znowelizowana ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (DzU z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm., dalej ustawa o rehabilitacji), z której wynika, że od stycznia 2012 r. wszystkie osoby niepełnosprawne, także o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, mają pracować 8 godzin na dobę i 40 godzin w tygodniu.

Krócej, tj. maksymalnie 7 godzin na dobę i 35 godzin w tygodniu, będą pracowały tylko wtedy, gdy lekarz (przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku – lekarz sprawujący opiekę nad osobą niepełnosprawną) wyda zaświadczenie o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy. Zmiany szykują się zatem zasadnicze, bo obecnie krótszy czas pracy jest dla wskazanych niepełnosprawnych normą. To na dłuższą ich pracę lekarz wydaje zgodę. Niebawem będzie odwrotnie.

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" już chce zbadania zgodności tej noweli z konstytucją. Pisaliśmy w "Prawie co Dnia", że związkowcy obawiają się, iż pod wpływem nacisku pracodawców niepełnosprawni nie będą występowali o zaświadczenia lekarskie potwierdzające prawo do skróconej dniówki, nawet gdy będzie to konieczne ze względu na ich stan zdrowia.

Związki stoją na stanowisku, że nowe przepisy naruszają zawartą w konstytucji zasadę zaufania do państwa i bezpieczeństwa prawnego, zasadę poprawnej legislacji oraz zasadę szczególnego wsparcia osób niepełnosprawnych.

Skoro jesteśmy przy niepełnosprawnych, to pamiętajmy, że nie stosuje się do nich zasady przeciętnego tygodniowego czasu pracy. Bez względu na stopień niepełnosprawności w jednym tygodniu pracy nie mogą pracować dłużej niż 35 albo 40 godzin. To inaczej niż pozostali, do których stosuje się kodeks pracy. Oni pracują "przeciętnie 40 godzin na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy".

Przykład

Pani Zosia jest pracownikiem pełnosprawnym. Pracuje w systemie podstawowym, tj. nie więcej niż 8 godzin dziennie i średnio 40 tygodniowo. Ze względu na zasadę przeciętnego czasu pracy w pierwszym tygodniu października pracowała 48 godzin, tj. 6 dni po 8 godzin, a w drugim zaledwie 4 dni, tj. 32 godziny.

W skali pełnego okresu rozliczeniowego wszystko było w porządku, bo październikowy wymiar czasu pracy nie został przekroczony, a dłuższy tygodniowy czas pracy w pierwszym tygodniu został zbilansowany w drugim tygodniu.

W sumie można powiedzieć, że w każdym tygodniu października pani Zosia przepracowała średnio 40 godzin na tydzień.

Nie doszło zatem do nadgodzin średniotygodniowych. Wyobraźmy sobie jednak, że pani Zosia jest niepełnosprawna, a jej czas pracy nie może przekraczać 8 godzin dziennie i 40 tygodniowo.

Zaprezentowany układ godzin roboczych spowodowałby, że pracodawca pani Zosi zaplanował w drugim tygodniu października nadgodziny średniotygodniowe. Fakt, że w drugim tygodniu tego miesiąca pani Zosia pracuje krócej, nie ma w tym wypadku żadnego znaczenia. Nie obowiązuje jej bowiem zasada przeciętnego czasu pracy.

U lekarzy inaczej

Wymiary czasu pracy, które podajemy w tabelach, pozostają identyczne dla przedstawicieli innych grup zawodowych, jak samorządowcy czy pracownicy służby cywilnej. Wyjątek dotyczy medyków. Oni pracują krócej ze względu na zaniżone normy czasu pracy. Są one następujące: nie dłużej niż 7 godzin 35 minut na dobę oraz przeciętnie 37 godzin 55 minut na tydzień.

Inny jest tylko czas pracy pracowników niewidomych zatrudnionych na stanowiskach wymagających kontaktu z pacjentami. W przyjętym okresie rozliczeniowym nie może przekraczać 6 godzin na dobę i przeciętnie 30 godzin na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy. Standardowy czas pracy mają zatrudnieni w podmiotach leczniczych pracownicy techniczni. Oni pracują 8 godzin na dobę i średnio 40 godzin na tydzień.

O jeden zakaz więcej

Wróćmy jednak do tego, co przyniesie nowy rok. Dla etatowców pracujących w handlu nic nowego. Święta i świąteczne niedziele będą dla nich cały czas wolne. Ich pracodawcy o zakazie pracy w placówkach handlowych muszą pamiętać tradycyjnie w Nowy Rok, święto Trzech Króli, w Wielkanoc, 1 i 3 maja, w Zielone Świątki, w Boże Ciało, Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny, dzień Wszystkich Świętych, narodowe Święto Niepodległości i w święta Bożego Narodzenia.

Jak co roku przypominam, że placówka handlowa to każde miejsce, w którym prowadzi się sprzedaż detaliczną i hurtową. Wchodzą zatem w grę: sklep, w którym pracownik stoi za ladą lub przy kasie, hurtownia, stragan, dom wysyłkowy, a nawet firma, w której zatrudniony na etat obsługuje sprzedaż internetową. Tak twierdzi Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Właściciele stacji benzynowych i aptek o zakazie nie muszą pamiętać. Główny Inspektorat Pracy uznał je bowiem za placówki usługowe wykonujące prace konieczne ze względu na użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności.

Eksperci dopuszczają, by pracę w święto zlecać zatrudnionym na umowę-zlecenie lub o dzieło. Przestrzegają jednak przed elementami charakterystycznymi dla stosunku pracy.

Uwaga!

W ramce podajemy wszystkie dni świąteczne w 2012 r., precyzując, w jakie dni tygodnia wypadają. Poszczególne święta są uregulowane w

ustawie z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (DzU nr 4, poz. 28 ze zm.)

.

W handlu bez pracowników

Grafiki na 2012 r. muszą przewidywać wolne na:

niedzielę, 1 stycznia – Nowy Rok

piątek, 6 stycznia – Trzech Króli

niedzielę, 8 kwietnia – pierwszy dzień Wielkiejnocy

poniedziałek, 9 kwietnia – drugi dzień Wielkiejnocy

wtorek, 1 maja – święto państwowe

czwartek, 3 maja – święto narodowe

niedzielę, 27 maja – pierwszy dzień Zielonych Świątek; siedem tygodni po Wielkiejnocy

czwartek, 7 czerwca – Boże Ciało

środa, 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny

czwartek, 1 listopada – dzień Wszystkich Świętych

niedziela, 11 listopada – narodowe Święto Niepodległości

wtorek, 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia

środa, 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia

 

Miesięczne wymiary czasu pracy dla niepełnosprawnych

OKRES

WYMIAR

8h/doba

40h/tydzień

WYMIAR*

7h/doba

35h/tydzień

STYCZEŃ

 

168h

147h

LUTY

168h

147h

MARZEC

176h

154h

KWIECIEŃ

160h

140h

MAJ

168h

147h

CZERWIEC

160h

140h

LIPIEC

176h

154h

SIERPIEŃ

176h

154h

WRZESIEŃ

160h

140h

PAŹDZIERNIK

184h

161h

LISTOPAD

168h

147h

GRUDZIEŃ

152h

133h

 

*Od 1 stycznia 2012 czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo, jeżeli lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad osobą niepełnosprawną wyda w odniesieniu do tej osoby zaświadczenie o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy.

MIESIĘCZNE WYMIARY CZASU PRACY DLA PRACYJĄCYCH OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

Okres

Wymiar

Dni robocze

Sposób liczenia wymiaru

Dni tzw. wystające

Święta obniżające wymiar

STYCZEŃ

168

21

(40 godz. x 4 tyg.)+(8 godz x2dzień)-(8 godz. x 1 dzień)

30,31.01

6.01

LUTY

168

21

(40 godz. x 4 tyg.) + (8 godz x1dzień) - 0

29.02

brak

MARZEC

176

22

(40 godz. x 4 tyg.)+(8 godz x2 dni) - 0

29,30.03

brak

KWIECIEŃ

160

20

(40 godz. x 4 tyg.)+(8 godz x1dzień)-(8 godz. x 1 dzień)

30.04

9.04

MAJ

168

21

(40 godz. x 4 tyg.)+(8 godz x3 dni)-(8 godz. x 2 dzień)

29,30 i 31.05

1,3.05

CZERWIEC

160

20

(40 godz. x 4 tyg.)+(8 godz x1 dni)-(8 godz. x 1 dzień)

29.06 7.06 LIPIEC 176 22 (40 godz. x 4 tyg.)+(8 godz x2 dzień) - 0 30,31.07 brak SIERPIEŃ 176 22 (40 godz. x 4 tyg.)+(8 godz x3 dni) - (8 godz. x 1 dzień) 29,30,31.08 15.08 WRZESIEŃ 160 20 (40 godz. x 4 tyg.)-0 - 0 brak brak PAŹDZIERNIK 184 23 (40 godz. x 4 tyg.)+(8 godz x3 dni) - 0 29,30,31.10 brak LISTOPAD 168 21 (40 godz. x 4 tyg.)+(8 godz x2 dni)-(8 godz. x 1 dni) 29,30.11 1.10 GRUDZIEŃ 152 19 (40 godz. x 4 tyg.)+(8 godz x1 dni)-(8 godz. x 2 dzień) 31.12 25,26.12 SUMA 2016 252        

TRZYMIESIĘCZNE WYMIARY CZASU PRACY DLA PRACUJĄCYCH OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

Okres Wymiar Dni robocze Sposób liczenia wymiaru Dni tzw. wystające Święta obniżające wymiar STYCZEŃ - MARZEC 512 64 (40 godz. x 13 tyg.) + 0 – (8 godz. x 1 dzień) brak 6.01 KWIECIEŃ - CZERWIEC 488 61 (40 godz. x 13 tyg.) + 0 – (8 godz. x 4 dni) brak 9.04,1 i 3.05 i 7.06 LIPIEC - WRZESIEŃ 512 64 (40 godz. x 13 tyg.) + 0 – (8 godz. x 1 dzień) brak 15.08 PAŹDZIERNIK – GRUDZIEŃ 504 63 (40 godz. x 13 tyg.) + (8 godz. x 1 dzień) – (8 godz. x 3 dni) 31.12 1.11, 25,26.12 SUMA 2016 252        

CZTEROMIESIĘCZNE WYMIARY CZASU PRACY DLA PRACUJĄCYCH OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

Okres Wymiar Dni robocze Sposób liczenia wymiaru Dni tzw. wystające Święta obniżające wymiar STYCZEŃ - KWIECIEŃ 672 84 (40 godz. x 17 tyg.) + (8 godz. x 1 dzień) – (8 godz. x 2 dni) 30.04 6.01 i 9.04 MAJ - SIERPIEŃ 680 85 (40 godz. x 17 tyg.) + (8 godz. x 4 dni) – (8 godz. x 4 dni) 28,29,30,31.08 1 i 3.05,7.06,15.08 WRZESIEŃ- GRUDZIEŃ 664 83 (40 godz. x 17 tyg.) + (8 godz. x 1 dzień) – (8 godz. x 3 dzień) 31.12 1.11 oraz 25,26.12 SUMA 2016 252        

SZEŚCIOMIESIĘCZNE WYMIARY CZASU PRACY DLA PRACUJĄCYCH OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

Okres Wymiar Dni robocze Sposób liczenia wymiaru Dni. tzw. wystające Święta obniżające wymiar STYCZEŃ - CZERWIEC 1000 125 (40 godz. x 26 tyg.) + 0 – (8 godz. x 5 dni) brak 6.01,9.04,1 i 3.05,7.06 LIPIEC - GRUDZIEŃ 1016 127 (40 godz. x 26 tyg.) + (8 godz. x 1 dzień) – (8 godz. x 4 dni) 31.12 15.08,1.11,25 i 26.12 SUMA 2016 252        

DWUNASTOMIESIĘCZNE WYMIARY CZASU PRACY DLA PRACUJĄCYCH

Okres Wymiar Dni robocze Sposób liczenia wymiaru Dni. tzw. wystające Święta obniżające wymiar STYCZEŃ - GRUDZIEŃ 2016 252 (40 godz. x 52 tyg.) + (8 x 1 dzień) – (8 godz. x 9 dni) 31.12 6.01,9.04,1 i 3.05,7.06 15.08,1.11,25 i 26.12 SUMA 2016 252        

MIESIĘCZNE WYMIARY CZASU PRACY DLA NIEPEŁNOETATOWCÓW

MIESIĄC CAŁY ETAT 1/2 ETATU 2/3 ETATU 3/4 ETATU STYCZEŃ 168h 84h 112h 126h LUTY 168h 84h 112h 126h MARZEC 176h 88h 117h 19min 132h KWIECIEŃ 160h 80h 106h 39min 120h MAJ 168h 84h 112h 126h CZERWIEC 160h 80h 106h 39min 120h LIPIEC 176h 88h 117h 19min 132h SIERPIEŃ 176h 88h 117h 19min 132h WRZESIEŃ 160h 80h 106h 39min 120h PAŹDZIERNIK 184h 92h 122h 39min 138h LISTOPAD 168h 84h 112h 126h GRUDZIEŃ 152h 76h 101h,19min 114h  

MIESIĘCZNE WYMIARY CZASU PRACY DLA ZATRUDNIONYCH W ZAKŁDACH OPIEKI ZDROWOTNEJ

OKRES WYMIAR

a)

8h/doba 40h/tydzień WYMIAR

b)

7 h 35 min/doba 37 h 55 min/tydzień WYMIAR

c)

6h/doba 30 h/tydzień WYMIAR

d)

5/doba 25/tydzień DNI ROBOCZE STYCZEŃ   168h 159h 15min 126h 105h 21 LUTY 168h 159h 15min 126h 105h 21 MARZEC 176h 166h 50min 132h 110h 22 KWIECIEŃ 160h 151h 40min 120h 100h 20 MAJ 168h 159h 15min 126h 105h 21 CZERWIEC 160h 151h 40min 120h 100h 20 LIPIEC 176h 166h 50min 132h 110h 22 SIERPIEŃ 176h 166h 50min 132h 110h 22 WRZESIEŃ 160h 151h 40min 120h 100h 20 PAŹDZIERNIK 184h 174h 25min 138h 115h 23 LISTOPAD 168h 159h 15min 126h 105h 21 GRUDZIEŃ 152h 144h 5min 114h 95h 19  

MIESIĘCZNE WYMIARY CZASU PRACY DLA ZATRUDNIONYCH W ZAKŁDACH OPIEKI ZDROWOTNEJ

LEGENDA:

a) pracownicy techniczni b) zatrudnieni w ZOZ, np. lekarze c) pracownicy niewidomi zatrudnieni na stanowiskach wymagających kontaktu z pacjentami d) pracownicy radiologii, czy radioterapii stosujący w celach diagnostycznych lub leczniczych źródła promieniowania jonizującego. Ci ostatni od 2014 roku będą pracować dłużej, tj. 7 godzin  35 minut dziennie oraz 37 godzin 55 minut  tygodniowo