Zdarza się, że pracownicy podają nieprawdziwe informacje na temat okoliczności wypadku, aby został on uznany za wypadek przy pracy. Jako taki wypadek zgłaszają uraz, którego doznali poza firmą, bez związku z pracą lub podają okoliczności odbiegające od rzeczywistego przebiegu zdarzenia.

Ryzyko podania przez pracownika fałszywych informacji wzrasta przy pracy zdalnej. W domu pracownika nie ma bowiem monitoringu, a świadkami zwykle są współdomownicy. Pracodawca powinien pamiętać, że ma wiele możliwości, aby ustalić rzeczywisty przebieg zdarzenia i to, czy pracownik powiedział prawdę. Gdy okaże się, że skłamał, może wyciągnąć wobec niego określone konsekwencje.