Program, którego organizatorami są Consulting Plus (lider projektu)  oraz miasto Warszawa (partner) doczekał się już szóstej edycji. Program jest finansowany ze środków unijnych z programu „Kapitał ludzki". Chodzi tu o jego część 8.2.1, która przewiduje dotacje na projekty zwiększające zakres współpracy prywatnych przedsiębiorców z ośrodkami naukowymi i badawczymi. Chodzi o to, aby pracownicy firm mieli okazję do rozwijania swoich pomysłów, doskonalenia produktów lub usług oferowanych przez firmy przy współpracy z sektorem badawczym, a pracownicy naukowi mieli otwarte drzwi do firm, w których mogliby odbywać staże i przekładać tam swoje własne teoretyczne pomysły na praktykę, w rzeczywistych warunkach gospodarczych. Jedną z barier przy takich projektach może być oczywiście kwestia kosztów i tego, kto miałby płacić pracownikom za staże lub praktyki. I właśnie w tym wymiarze z pomocą przychodzi wspomniane działanie „Kapitału ludzkiego".

W zakresie opisywanego projektu Tekla Plus – Stolica staży  60 naukowców zatrudnionych w jednostkach naukowych odbędzie płatne, średnio 6-miesięczne staże w warszawskich przedsiębiorstwach. Dodatek stażowy wypłacany przez lidera projektu dla pracownika naukowego wynosi  3,5 tys. zł netto za miesiąc. Rekrutacja na staże jest prowadzona turami:

Jednocześnie 40 pracowników warszawskich przedsiębiorstw odbędzie średnio 15 tygodniowe (w okresie min. 3 miesięcy) staże w mazowieckich jednostkach naukowych. Także w tym przypadku koszty stażu w jednostce naukowej ponosi organizator-lider projektu. Rekrutacja na staże pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych jest prowadzona w sposób ciągły. Warto jeszcze dodać, że firmy biorące udział w projekcie będą miały możliwość skorzystania z zasobów jednostek naukowych w zakresie niezbędnym do realizacji założeń stażu oraz będą mogły skorzystać ze szkoleń i doradztwa z udziałem pracowników naukowych, które będą odpowiedzią na konkretną potrzebę uzupełnienia wiedzy pracowników firmy niezbędnych do wdrożenia innowacji opracowanej w ramach stażu.

Do udziału w projekcie mogą zgłaszać się firmy, które są zainteresowane wydelegowaniem swoich pracowników na staż, i które spełniają następujące kryteria:

Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się na stronie www.staze.teklaplus.pl.