Taka jest odpowiedź na pytanie jednego z samorządów, biorących udział w projekcie Dobre prawo – sprawne rządzenie.

W przypadku umów o pracę zawartych na czas określony po wejściu w życie ustawy nowelizującej kodeks pracy z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz.U. 2011, Nr 326, poz. 181) obowiązek wydania świadectwa pracy powstaje nie po rozwiązaniu każdej kolejnej umowy na czas określony, ale po rozwiązaniu tej, w czasie której mija okres 24 miesięcy zatrudnienia na podstawie takich umów.

- Jeżeli zatem okres 24 miesięcy minie w czasie obowiązywania drugiej umowy, to obowiązek wydania świadectwa pracy powstanie po rozwiązaniu drugiej umowy na czas określony. Jeżeli okres ten nie upłynie w czasie obowiązywania drugiej umowy, a kolejna umowa będzie również umową terminową, to również po rozwiązaniu drugiej umowy na czas określony pracodawca nie będzie miał obowiązku wydania świadectwa pracy – wyjaśnia w opinii prawnej Monika Latos – Miłkowska, z Katedry Prawa Pracy i Polityki Społecznej WPIA UW

Jeżeli jednak pracownik tego zażąda, należy wydać świadectwo pracy po rozwiązaniu każdej umowy o pracę lub świadectwo pracy dotyczące łącznego zatrudnienia na podstawie takich umów, przypadającego przed zgłoszeniem żądania wydania świadectwa pracy. Jest jeszcze jeden wyjątek. Jeżeli kolejną umową ma być umowa na czas nieokreślony, należy po zakończeniu umowy terminowej wydać świadectwo pracy, niezależnie od tego czy upłynął okres 24 miesięcy.