Od 1 stycznia informacje o większej liczbie przetargów będą mogły być przekazywane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

– Nowe rozporządzenie Komisji UE zmienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do progów obowiązujących w procedurach udzielania zamówień – informuje Anita Wichniak-Olczak, rzecznik Urzędu Zamówień Publicznych.

Próg 400 tys. euro (zamówienia sektorowe i związane z obronnością) będzie podniesiony do 414 tys. euro; 5 mln euro (roboty budowlane) – do 5 mln 186 tys. euro. Próg 130 tys. euro (dostawy lub usługi w finansach publicznych) to teraz 134 tys. euro, a 200 tys. euro (dostawy lub usługi samorządowe) – to 207 tys. euro.