Z najnowszych danych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju wynika, że ze szkoleń finansowanych z funduszy unijnych najczęściej korzystają pracownicy administracji publicznej. Głównie ci zatrudnieni w powiatowych  i wojewódzkich urzędach pracy.  Z jakimi efektami?

Choć wydano już miliardy euro, to ponad 2 mln osób w Polsce nadal nie ma pracy.

Z  końcem grudnia bezrobocie w Polsce wynosiło 13,4 proc. To tyle samo co przed rokiem i o 1 proc. więcej niż dwa lata temu. W porównaniu z 2008 r.  liczba bezrobotnych zwiększyła się już o 4 proc.

Co mogą urzędnicy

Najgorzej jest w województwie warmińsko-mazurskim. Tam zatrudnienia szuka aż 21,7 proc. mieszkańców.

– Unijne pieniądze wykorzystaliśmy najlepiej, jak potrafiliśmy – mówi Zdzisław Szczepkowski, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie. – Niewiele jednak możemy zrobić, jeśli chodzi o tworzenie nowych miejsc pracy. Aby wprowadzić bezrobotnych na rynek, możemy jedynie organizować dla nich i dla naszych pracowników szkolenia, kursy i staże. Pomagamy także rozpoczynać nową działalność gospodarczą – tłumaczy.

726 tys. zatrudnionych w administracji i 484 tys. bezrobotnych uczestniczyło w szkoleniach finansowanych z POKL

Dużo środków, zamiast na szkolenia i staże dla osób szukających zatrudnienia, trafia jednak na szkolenia urzędników. W pierwszym półroczu 2013 r. spośród zatrudnionych, w działaniach finansowanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki uczestniczyło 28 proc. pracowników administracji publicznej.  W tym samym okresie uczestniczyło o  7 ptk proc. mniej bezrobotnych.

Jak tłumaczy Elżbieta Ołdakowska z WUP w Olsztynie, wsparcie dla najważniejszych pracowników urzędu, czyli pośredników pracy i doradców zawodowych, jest potrzebne, by zwiększyli swoje kwalifikacje i dzięki temu efektywniej pomagali poszukiwać pracy.

Autopromocja
Nowość!

Trzy dostępy do treści rp.pl w ramach jednej prenumeraty

ZAMÓW TERAZ

Dokumenty MIiR wskazują  jednak, że to nie urzędnicze pomysły górują w rankingach.

Na co stać organizacje

Większe efekty przynoszą projekty wprowadzone przez prywatne firmy czy organizacje pozarządowe. Konkurs Komisji Europejskiej na najskuteczniejsze wykorzystanie dotacji z POKL wygrała Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych.

67  proc. z przeszkolonych bezrobotnych skorzystało z wartego 11 mld zł działania „Rynek pracy otwarty dla wszystkich"

– Doceniono ich sposób aktywizacji zawodowej osób powyżej 45. roku życia i niepełnosprawnych. Po  zakończeniu cyklu szkoleń aż 80 proc. uczestników dostało pracę – mówi Piotr Popa, rzecznik Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.  Być może dzięki temu, że pomagali im również psycholodzy i lekarze.

W latach 2007–2013 Polska dostała ponad 11,4 mld euro z unijnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym na podnoszenie kwalifikacji osób bezrobotnych i wykluczonych zawodowo. Do końca grudnia 2013 r. w projektach aktywizacji zawodowej wzięło udział ponad 976 tys. osób. Najliczniejszą grupę uczestników POKL stanowiły osoby nieaktywne zawodowo i bezrobotne. Było ich ponad 4 mln, czyli 62 proc. wszystkich uczestników. W latach 2014–2020  pieniądze, m.in. na walkę z bezrobociem, będą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój wartym ponad 4,4 mld euro.