Organizacja skarżyła zmiany w prawie pracy dotyczące m.in. wprowadzenia 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego, niezapewnienia pracownikom zmianowym i nocnym prawnej ochrony ich życia i zdrowia oraz stworzenia prawnej możliwości skrócenia odpoczynku tygodniowego bez obowiązku „oddania" pracownikowi zabranej części tego odpoczynku

Podstawą skargi są opinie prawne, przygotowane przez dr Magdalenę Rycak z Uczelni Łazarskiego, zastępcę sędziego Trybunału Administracyjnego Rady Europy, prof. dr. hab. Łukasza Pisarczyka z Uniwersytetu Warszawskiego oraz dr. hab. Marcina Zielenieckiego, głównego specjalistę w Biurze Eksperckim Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność".

- Ta skarga jest kolejnym etapem walki o przywrócenie w Polsce właściwych relacji pracowniczych – komentuje Sławomir Wręga, wiceprzewodniczący Ogólnokrajowego Zrzeszenia Związków Zawodowych Pracowników Ruchu Ciągłego.

- Niczym nieograniczona możliwość wydłużania okresów rozliczeniowych do 12 miesięcy, czy też szerokiego stosowania przerywanego czasu pracy obniżą poziom ochrony pracowników, nie zwiększając przy tym konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, i będą stanowiły krok wstecz w zdobyczach cywilizacyjnych prawa pracy – opiniuje dr Magdalena Rycak, prodziekan Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego.

O skardze, ale także o obecnie obowiązujących przepisach prawa pracy, pogorszeniu warunków pracy i płacy oraz wzroście bezrobocia w Polsce będą dyskutować uczestnicy konferencji „Bezprawne zmiany w prawie pracy zaskarżone", która odbędzie się w najbliższy czwartek na Uczelni Łazarskiego w Warszawie.