Brak informacji od związku zwalnia pracodawcę z obowiązku współpracy przy zwolnieniu - wyrok SN

Uchybienie przez związek zawodowy obowiązkowi podania informacji o liczbie jego członków oznacza, że działacz związkowy traci szczególną ochronę stosunku pracy.

Publikacja: 19.05.2021 17:00

Związki zawodowe

Związki zawodowe

Foto: Adobe Stock

Tak wynika z wyroku Sądu Najwyższego z 25 sierpnia 2015 r. (II PK 214/14).

W tej sprawie według ustaleń sądu rejonowego pozwany – zespół szkół – w wypowiedzeniu umowy o pracę dokonanym 9 lipca 2013 r. należycie skonkretyzował przyczynę wypowiedzenia, która dodatkowo okazała się prawdziwa (likwidacja stanowiska pracy). Sąd rejonowy uwzględnił także, że powódka jest członkiem międzyzakładowej organizacji związkowej. Na mocy uchwały z 4 kwietnia 2012 r. była objęta szczególną ochroną na okres kadencji od 4 kwietnia 2013 r. do 4 kwietnia 2016 r., a organizacja nie zgodziła się na wypowiedzenie. Jednak w ocenie sądu rejonowego brak zgody związku zawodowego nie naruszał art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy o związkach zawodowych, gdyż organizacja związkowa nie przedstawiła kwartalnej informacji o liczbie członków na podstawie art. 251 ust. 2 ustawy o zz. W świetle uchwały Sądu Najwyższego z 20 grudnia 2012 r. (III PZP 7/12) nieprzedstawienie przez zakładową organizację związkową (zoz) takiej informacji powoduje, że nie są wadliwe czynności podjęte przez pracodawcę bez wymaganego współdziałania z tą organizacją aż do dnia przedstawienia wymaganej informacji.

Pozostało 84% artykułu

Spraw sobie prezent.
Dostęp do rp.pl do 50% taniej!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach subskrypcji rp.pl

Otrzymasz dostęp do serwisu rp.pl, w tym artykułów z "Rzeczpospolitej"
i weekendowego magazynu Plus Minus.

Prawo dla Ciebie
Koniec abonamentu RTV. Ma go zastąpić opłata w wysokości 8-9 zł miesięcznie
Prawo karne
Prezydent Andrzej Duda ułaskawił prawicowego publicystę
Konsumenci
TSUE orzekł na korzyść frankowiczów. Co ten wyrok oznacza dla banków
Prawo dla Ciebie
Sąd rozstrzygnie spór między córką i wdową po Grzegorzu Ciechowskim
Zawody prawnicze
Adwokatura przyjęła nowe zasady wykonywania zawodu. Zmiany w etyce i zastępstwach
Materiał Promocyjny
Jakie technologie czy też narzędzia wspierają transformację cyfrową biznesu?