Firma skierowała do sądu decyzję Urzędu Patentowego, w której odmówił on rejestracji dwukomorowego opakowania produktu jako znaku towarowego. W sprawie uczestniczyła spółka Bakoma. Producent Fantazji zarzucał jej bezprawne używanie kształtu pojemnika.

Jego zdaniem konsumenci kojarzą dwukomorowe opakowanie z Fantazją. Z badań wynika, że 44 proc. rozpoznaje jogurt, nie widząc etykiety. Wnioskodawca wskazywał na nabycie wtórnej zdolności odróżniającej przez produkt, czyli że stał się znakiem towarowym w wyniku używania.

Ze stanowiskiem tym nie zgadza się Bakoma. Jej pełnomocnicy dowodzili, że kształt to cecha techniczna, a dwukomorowość ma znaczenie wyłącznie funkcjonalne. Ochrona znaków jest wieczna, producenci chcą obejść inne formy wyłączne, np. patenty. WSA przychylił się do argumentów Bakomy. Wyrok jest nieprawomocny.

sygnatura akt VI SA/Wa 2897/13