Obecnie rejestracja spółki jawnej wymaga zawarcia umowy na piśmie, a komandytowej – notarialnej. Zgodnie z nowelą kodeksu spółek handlowych, którą w piątek uchwalił Sejm, będzie je można rejestrować przez internet tak jak spółki z o.o. Projekt wprowadza też możliwość rozwiązania spółki za pośrednictwem portalu nadzorowanego przez MS.

Do korzystania z e-procedury zachęcać mają także niższe koszty. Opłaty sądowe od wniosków o wpis zmniejszone będą z 500 do 250 zł, a o zmianę wpisu z 250 do 200 zł.

Będą też ułatwienia techniczne. Będzie dopuszczony (jako forma autoryzacji elektronicznych wniosków do KRS) podpis potwierdzony zaufanym profilem e-PUAP – obok bezpiecznego podpisu elektronicznego z ważnym certyfikatem.

Autorzy noweli chcą wykorzystać powodzenie elektronicznej procedury rejestracji spółki z o.o. W Polsce są sądy, w których nawet 80 proc. tych spółek rejestruje się przez internet.

Spółek z. o.o. jest najwięcej. Według danych Ministerstwa Sprawiedliwości na koniec 2013 r. było ich 237 tys. Pozostałe nie należą jednak do rzadkości: jawnych było 34 tys., a komandytowych 12 tys.

Nie wszyscy są entuzjastami nowelizacji. Sędzia Hanna Kaflak-Januszko ze Stowarzyszenia Iustitia przyznaje, że po jej pełnym wdrożeniu powinna usprawnić komunikację między przedsiębiorcą a sądem, ale przy rejestracji spółki jawnej czy komandytowej sąd ma więcej rzeczy do sprawdzenia i bez dodatkowej obsady kadrowej może nie dotrzymać terminu.

Lwia część noweli wejdzie w życie 15 stycznia 2015 r., a część przepisów od 1 kwietnia 2016 r.