- Do naszej firmy zadzwoniła osoba przedstawiająca się jako ekspert od funduszy unijnych i zaproponowała, że dostarczy nam komplet dokumentów opisujących zasady ubiegania się o dotacje z programu regionalnego województwa pomorskiego. Za taką usługę chciała wynagrodzenia w wysokości 200 zł – mówi przedsiębiorca z Gdańska. – Za 150 zł kupiliśmy materiały, które miały nam pomóc w ubieganiu się o unijne dotacje. Firma doradcza, która nam je dostarczyła, obiecała, że w tej cenie poda także telefon do zewnętrznego, niezależnego eksperta. Gdy zadzwoniliśmy na podany numer, okazało się, że jest to punkt informacyjny o funduszach europejskich prowadzony przez urząd marszałkowski. A wszystkie dokumenty, które kupiliśmy, mogliśmy w tym punkcie dostać za darmo – skarży się inny przedsiębiorca z województwa lubuskiego.

Takie sygnały o nieuczciwych firmach doradczych pojawiają się w całej Polsce. Wykorzystują one ten specyficzny czas, gdy jeszcze nie wszystkie dokumenty związane z programami unijnymi, jak np. szczegółowe ich opisy, wytyczne, kryteria wyboru projektów, są gotowe, ale pojawiają się już ich projekty. Część przedsiębiorców, którzy nie śledzą na co dzień informacji o postępach prac, może więc czuć się zagubiona. Z jednej strony dowiadują się, że programy operacyjne, na podstawie których rozdzielane będą unijne dotacje, zostały już zatwierdzone przez Komisję Europejską, oczekują ogłoszenia konkursów, a jednocześnie nie mają jeszcze dostępu do wszystkich dokumentów niezbędnych do przygotowania wniosków. I stąd ulegają pokusie zakupu takich materiałów od firm, które rzekomo mają do nich dostęp.

– Apelujemy o ostrożność – mówi Marek Kowalski, zastępca dyrektora w Departamencie Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym województwa lubelskiego. – Procedury dotyczące naborów wniosków, oceny projektów i wyboru do dofinansowania w ramach RPO 2014–2020 są w trakcie opracowywania i nie zostały jeszcze przez nas upublicznione. Choćby z tego powodu żadna z firm doradczych nie mogła mieć do nich dostępu – podkreśla Kowalski. Identyczna sytuacja występuje w innych regionach. Dlatego ten apel o ostrożność powinni także wziąć pod uwagę przedsiębiorcy z innych województw.

Należy też zaznaczyć, że wszystkie materiały informujące o funduszach europejskich (np. wytyczne, poradniki, kryteria wyboru projektów itp.) będą udostępnianie za darmo, m.in. na stronach internetowych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, specjalnej stronie poświęconej funduszom (www.funduszeeuropejskie.gov.pl) oraz urzędów marszałkowskich. Przykładowo, w przypadku RPO województwa lubelskiego można będzie je pobrać ze strony internetowej: www.rpo.lubelskie.pl. We wszystkich województwach działają także punkty informujące (za darmo) o funduszach unijnych.