Pierwszym ryzykiem, z którym powinny się liczyć wszystkie start-upy, są ewentualne roszczenia osób trzecich zgłoszone na skutek szkody wyrządzonej przez przedsiębiorcę, szczególnie że takie osoby często prowadzą firmy w formie tzw. jednoosobowej działalności gospodarczej.

– Ryzyko wyrządzenia szkód osobom trzecim, czy to samą swoją działalnością, czy też produktem, jest znaczne – mówi Mikołaj Orzechowski, kierownik ubezpieczeń korporacyjnych z departamentu ubezpieczeń majątkowych UNIQA. – W szczególności w przypadku firm, które tworzą nowe technologie lub posługują się nimi. Ich oddziaływanie na otoczenie i użytkowników nie jest jeszcze dobrze poznane i może skutkować niekorzystnymi zdarzeniami. Oczywiście ryzyko takie jest trudne w ocenie i kwantyfikacji, ale też tym bardziej pożądana jest ochrona w tym obszarze udzielona przez specjalistów od ryzyka.

Jakie szkody może spowodować niewielka firma? Może dojść np. do wycieku zgromadzonych danych osobowych, uszkodzenia czyjegoś sprzętu zabranego do naprawy, wypuszczenia aplikacji wprowadzającej w błąd, wyprodukowania wadliwego sprzętu medycznego, zalania wynajmowanego lokalu. Katalog potencjalnych szkód jest praktycznie nieograniczony.

– Przyczyny powstania szkód, które z mocy prawa jesteśmy zobowiązani naprawić, mogą być różne: od upadku na nieodśnieżonym chodniku po przeniesienie ognia na posesję sąsiada – potwierdza Marta Mazaraki, menedżer ds. ubezpieczeń małych i średnich przedsiębiorstw w Gothaer. – Koszty odszkodowania mogą stanowić dla przedsiębiorstwa rozpoczynającego działalność ogromne obciążenie finansowe, często nie do udźwignięcia. Dlatego ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej to element ochrony, który przedsiębiorcy rozpoczynającemu działalność szczególnie rekomendujemy.

Ochrona start-upu powinna więc obejmować ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej np. za szkody wyrządzone przez wadliwy produkt lub szkody powstałe w wyniku wykonywania usługi. W zależności od branży może się przydać: OC za produkt, OC za szkody w mieniu przyjętym np. do naprawy, a jeśli prowadzimy działalność w najmowanym lokalu, także OC najemcy – na wypadek szkód wyrządzonych w nieruchomości wynajmującego.

Komputery pod ochroną

W przypadku start-upów związanych z nowymi technologiami szczególną ochroną powinien zostać objęty sprzęt elektroniczny.

– Bardzo młodym firmom, które nie posiadają jeszcze znacznego majątku trwałego, a ich głównym kapitałem są świetne pomysły, wiedza i zapał założycieli, proponujemy przede wszystkim ubezpieczenie sprzętu elektronicznego – poleca Mikołaj Orzechowski.

Najlepiej ubezpieczyć go od wszystkich ryzyk, czyli m.in. kradzieży z włamaniem, szkód mechanicznych i awarii.

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

Jak podaje Rafał Klepuszewski, ekspert ds. ubezpieczeń dla MŚP Liberty Ubezpieczenia, tylko w wyniku kradzieży ginie 2 miliony laptopów rocznie. Z tego udaje się odzyskać niecałe 2 proc. W skali roku znika też 66 proc. pendrive'ów, a aż 13 proc. twardych dysków odmawia posłuszeństwa.

Koszty ponownej inwestycji w stracony w wyniku kradzieży, uszkodzenia czy awarii sprzęt oraz w zainstalowane na nim oprogramowanie mogą poważnie odbić się na kieszeni przedsiębiorcy. W skrajnych przypadkach może to doprowadzić do paraliżu, a nawet zamknięcia działalności.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk pozwala uzyskać odszkodowanie nie tylko z tytułu wystąpienia szkody materialnej w ubezpieczonym sprzęcie, ale również z tytułu szkody w oprogramowaniu czy danych firmy zgromadzonych na nośnikach danych oraz samych nośników. Ubezpieczeniu mogą też podlegać – pod warunkiem regularnego tworzenia kopii zapasowych – koszty odtworzenia danych zgromadzonych na nośnikach. Ma to duże znaczenie, bo często dane i opracowane rozwiązania są największym skarbem takiego przedsiębiorcy.

– Dodatkowo ubezpieczenie może rekompensować zwiększone koszty działalności, powstałe na skutek szkody materialnej w ubezpieczonym sprzęcie, np. koszty wynajmu analogicznego urządzenia – wyjaśnia Marta Mazaraki.

Jeśli firma ma biuro

Ważne jest ubezpieczenie posiadanego majątku, oczywiście wtedy, gdy firma dorobiła się już czegoś więcej niż sprzęt elektroniczny. Zdarzenia takie jak powódź, huragan czy pożar mogą zdusić młodą firmę w zarodku i na zawsze przekreślić jej szanse rynkowe.

– W początkowej fazie działalności właściciele mikroprzedsiębiorstw dużo inwestują w wyposażenie biura, czy też sklepu lub zakładu usługowego. Szkoda uniemożliwiająca użytkowanie takiego miejsca pracy wiąże się dla nich z ryzykiem zamknięcia biznesu.

Z tego powodu przydatne jest także ubezpieczenie od pożaru i innych zdarzeń losowych. Klienci wybierają zakres ochrony, w skład której najczęściej wchodzą: pożar, wybuch, terroryzm, silny wiatr, grad, zalania, powódź, ulewny deszcz, przepięcie, działanie śniegu i lodu czy uderzenie pojazdu mechanicznego, kradzież z włamaniem i rabunek oraz wandalizm, zamieszki, stłuczenie szyb.

Wybrany przez klienta poziom ochrony mienia może zostać uzupełniony o dodatkowe klauzule: finansowania działań po szkodzie, kosztów dodatkowych, prac remontowo-budowlanych, odtworzenia dokumentacji zakładowej oraz ubezpieczenia elementów reklamowych i innych przedmiotów zamocowanych na zewnątrz budynku (neonów, szyldów, anten, czujników instalacji alarmowej, elementów oświetlenia, markiz).

– Ze względu na możliwy intensywny rozwój w pierwszych etapach istnienia firmy dobra polisa dla start-upu powinna przewidywać też automatyczną ochronę nowych lokalizacji i mienia zakupionego już po zawarciu umowy ubezpieczenia – radzi Rafał Klepuszewski.

Do ubezpieczenia można dokupić specjalne klauzule dodatkowe, w tym najbardziej popularną klauzulę ubezpieczenia od szkód elektrycznych, maszyn od awarii, zniesienia konsumpcji sum ubezpieczenia, ubezpieczenia kosztów stałych.

Warto także uzupełnić zakres ubezpieczenia o klauzulę ochrony prawnej, która zapewnia ubezpieczonemu ochronę jego interesów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. To ubezpieczenie zapewnia pomoc prawnika w razie sporów czy spraw karnych oraz pokrycie opłat sądowych, więc ma znaczenie, gdy firma wchodzi w obszar, w którym łatwo o problemy.