13 marca trafił do Sejmu rządowy projekt nowelizacji ustawy – Prawo własności przemysłowej, który dostosowuje prawo polskie do tzw. systemu haskiego przyjętego w Genewie 2 lipca 1999 r.

Umożliwia on właścicielowi wzoru przemysłowego uzyskanie ochrony wzoru we wskazanych przez niego krajach przez dokonanie tylko jednego zgłoszenia bezpośrednio w Biurze Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO). Takiego zgłoszenia dokonuje się w jednym języku i podlega ono jednej opłacie we frankach szwajcarskich.

Każde z państw może międzynarodowej rejestracji odmówić. To jednak wymaga, aby przepisy prawa krajowego określały procedurę uznawania skutków międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych. Rządowy projekt taką procedurę właśnie ustanawia.

etap legislacyjny: przed I czytaniem w Sejmie