Do przedsiębiorców z województwa śląskiego, czyli mających tu siedzibę, oraz firm spoza regionu, ale planujących w nim inwestycje, skierowana jest m.in. tzw. trzecia oś programu regionalnego. Dzięki niej przedsiębiorcy stawiający na wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań poprawiających konkurencyjność ich oferty będą mogli liczyć na bezzwrotne dotacje i inne formy wsparcia finansowego. Przykładowo do małych i średnich firm skierowane jest tzw. działanie 3.2 „Innowacje w MS". Przewidziane jest w nim wsparcie na wprowadzanie nowych lub ulepszonych rozwiązań w odniesieniu do produktu (towaru lub usługi) lub procesu, z możliwością zastosowania innowacji nietechnologicznych (np. organizacyjnych, marketingowych), jako wspomagających realizację i osiągnięcie celów projektu. W praktyce unijne i państwowe środki przypisane do tego działania mają wspierać rozwój (rozbudowę) przedsiębiorstw, w szczególności poprzez ich inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny, których celem powinno być wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów albo usług.

Zgodnie z informacjami zawartymi w tzw. uszczegółowieniu programu minimalna wartość dofinansowania, o jaką będzie wolno się ubiegać, wyniesie 100 tys. zł (decyduje to o minimalnej wartości tzw. kosztów kwalifikowanych), a maksymalna 2 mln zł. Intensywność wsparcia, czyli to, jaki może być maksymalny udział dotacji w tzw. kosztach kwalifikowanych, wynika z tzw. mapy pomocy regionalnej. Dla województwa śląskiego jest to maksymalnie 45 proc. dla mikro i małych firm oraz 35 proc. dla średniej wielkości przedsiębiorców. Dotyczy to przypadków, gdy zastosowana będzie regionalna pomoc inwestycyjna. Inna intensywność wsparcia może mieć miejsce przy uwzględnieniu tzw. pomocy de minimis.