Taka refundacja ze środków PFRON może osiągnąć wysokość 15-krotnego przeciętnego wynagrodzenia. Warunkiem jest uzyskanie pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy.

Terenową toyotę RAV4 z 2012 r. zakupił właściciel i redaktor naczelny lokalnego radia „dla zorganizowania stanowiska pracy: producent-dziennikarz". Urządzono je na tylnym siedzeniu i wyposażono w laptop, mikrofon reporterski i urządzenia łączności internetowej. Było przeznaczone dla Pawła K. (dane zmienione), reportera radia.

Dziennikarz nie miał jednak prawa jazdy, więc samochód obsługiwał pracodawca mający zaświadczenie lekarskie dopuszczające go do pracy na stanowisku reportera.

Pawła K. z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności skierował do pracy powiatowy urząd pracy. Ale zgodnie z przepisami ustawy z 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wystąpił do Państwowego Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie o wydanie opinii o przystosowaniu stanowiska pracy „reporter" do potrzeb osoby niepełnosprawnej.

POIP sporządził negatywną opinię.

– Ustawodawca upoważnił inspekcję pracy do oceny, czy dane stanowisko spełnia czy nie spełnia warunku przystosowania go do potrzeb osób niepełnosprawnych – mówi Andrzej Pasierski, specjalista w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Krakowie. – Ale dla rozwiania wątpliwości wystąpiliśmy do Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy w Krakowie o wydanie specjalistycznej opinii. Była również negatywna. W konsekwencji uznano, że zakupionego samochodu nie można traktować jako dodatkowego oprzyrządowania stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej. Jest to jedynie ułatwienie wykonywania zadań dziennikarza.

Negatywna opinia inspekcji pracy wykluczyła refundację kosztów zakupu samochodu i jego wyposażenia. Toteż pracodawca zaskarżył ją do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. Argumentował, że samochód, w którym są przeprowadzane wywiady, sporządzana dokumentacja i który ma łączność z rozgłośnią, stanowi mobilną przestrzeń pracy, typową dla rozgłośni radiowych i stacji telewizyjnych.

WSA w Krakowie potwierdził, że negatywna opinia Inspekcji Pracy uniemożliwia otrzymanie zwrotu kosztów zarówno wyposażenia stanowiska pracy, jak i kosztów zakupu samochodu. Nie można traktować zakupu samochodu jako jedynej możliwości wykonywania przez Pawła K. pracy reportera – stwierdził sąd. Nie wskazuje też na to orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Urządzenia zamontowane w samochodzie mogą służyć zarówno osobie niepełnosprawnej, jak i sprawnej.

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną Piotra S. Sędzia Tadeusz Lipiński powiedział, że w pojęciach oprzyrządowania i dostosowania stanowiska pracy do stopnia niepełnosprawności nie mieści się zakup pojazdu, którym może kierować osoba pełnosprawna. Nie można więc zrefundować pracodawcy kosztów zakupu pojazdu i kosztów jego wyposażenia.

Autopromocja
FIRMA.RP.PL

Sprawdzona, pogłębiona i kompleksowa wiedza dla MŚP

CZYTAJ WIĘCEJ

sygnatura akt I OSK 2742/14