Zgodnie z projektem dyrektywy państwa członkowskie będą zobowiązane ustanowić w prawie krajowym formę prawną jednoosobowej spółki z o.o. We wszystkich krajach ma też obowiązywać jednolita jej nazwa: Societas Unius Personae (SUP).

Taką osobę prawną będzie można zarejestrować online, wykorzystując szablony elektronicznych wniosków sporządzone przez państwa członkowskie. Ułatwieniem ma być niski kapitał zakładowy SUP, który ma wynosić 1 euro lub jego równowartość w tych krajach, które – jak Polska – mają własną walutę. Państwa UE będą zobowiązane stworzyć przepisy, które ochronią wierzycieli takich spółek w razie ich bankructwa.

Dzięki zaproponowanym rozwiązaniom mają być ograniczone koszty i ciężary administracyjne związane z zakładaniem spółki.

—cyran, pap