Z tej okazji w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie zorganizowane zostanie forum biznesu Polska – Brazylia. Podczas spotkania, które odbędzie się 2 lipca, przedsiębiorcy dowiedzą się o możliwościach dwustronnej współpracy handlowo-inwestycyjnej oraz będą mogli przeprowadzić bezpośrednie rozmowy z brazylijskimi firmami. Aby wziąć udział w tym wydarzeniu należy wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy (najpóźniej 30 czerwca).

Obszary sektorowe, jakie stan Goiás wytypował jako najbardziej obiecujące pod kątem współpracy z naszym krajem to: chemiczny (nawozy), górniczy (przede wszystkim maszyny i urządzenia), sektor transportowy (głównie kolejowy i lotniczy) oraz spożywczy (owoce, głównie jabłka). Są to dziedziny, w których stan posiada zarówno potencjał importowy (niewystarczająca lub niesatysfakcjonująca oferta na lokalnym rynku), jak i możliwości inwestycyjne.

Na koniec warto dodać, że Brazylia to jeden z największych krajów, zarówno pod względem powierzchni, jak i liczby ludzi (ponad 200 mln mieszkańców). Wartość produktu krajowego brutto przekracza 2,2 biliona dolarów.

W ubiegłym roku wartość polskiego eksportu do Brazylii wyniosła blisko 400 mln euro. W tym samym czasie import z tego kraju osiągnął wartość 865 mln euro.

Listę firm brazylijskich, które będą obecne i gotowe do rozmów oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie Krajowej Izby Gospodarczej (www.kig.pl).